Bannego temat

temat Bannego (Banny theme)

Pierwsze posunięcia złud stają się matami w rozwiązaniu: pierwsza złuda jest posunięciem matującym po drugim obaleniu, a druga po pierwszym.

Schemat tematu:
1.A? a!
1.B? b!
1.X a 2.B, 1…b 2.A

temat Bannego idealny (ideal Banny)

Temat Bannego, w którym w pierwszej złudzie występuje obrona „b”, po której mamy mat „C”, a w drugiej złudzie mamy obronę „a”, po której następuje mat „D”.

Schemat tematu:
1.A? b 2.C, 1…a!
1.B? a 2.D, 1…b!
1.X a 2.B, 1…b 2.A

temat Bannego cykliczny (cyclic Banny)

Schemat tematu:
1.A? a!
1.B? b!
1.C? c!
1.X a 2.B, 1…b 2.C, 1…c 2.A

temat Bannego, forma złożona (complex form Banny)

Schemat tematu:
1.A? a 2.C
1.B? b 2.D
1.X a 2.B, 1…b 2.A

temat Bannego, odwrócony (inverted Banny)

Schemat tematu:
*1…a 2.B, 1…b 2.A
1.A? a!
1.B? b!

temat Bannego, odwrócony cykliczny (cyclic inverted Banny)

Schemat tematu:
*1…a 2.B, 1…b 2.C, 1…c 2.A
1.A? a!
1.B? b!
1.C? c!

Szwedowski, Leopold
H. Weissauer – 80, Die Schwalbe, 2001-02
3 nagroda
Album FIDE 2001-03

mat w 3 pos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *