Makihovi temat

temat Makihovi (Makihovi theme)

W przygotowaniu (lub złudzie) są dwa lub więcej matów po tematycznych obronach. W złudzie (złudach) i w rozwiązaniu te maty zostają rozdzielone.

Schemat tematu:
1.X a 2.AB
1.Y a 2.A
1.Z a 2.B

Szwedowski, Leopold
Szachista, 1995-96
3 nagroda

samomat w 2 pos.

pojedynek

pojedynek (duel)

Co najmniej trzy różne ruchy jednej i tej samej bierki, po których następują trzy różne posunięcia drugiej bierki przeciwnego koloru.

pojedynek biało-czarny (white-black duel)

Co najmniej trzy złudy obalane przez trzy różne ruchy tej samej czarnej bierki.

pojedynek czarno-biały (black-white duel)

Co najmniej trzy ruchy czarnych, po których następują różne ruchy tej samej białej bierki.

pojedynek pole-bierka (square-piece duel)

Co najmniej trzy ruchy czarnych na to samo pole, po których następują różne ruchy tej samej białej bierki.

pojedynek bierka-pole (piece-square duel)

Co najmniej trzy ruchy tej samej czarnej bierki, po których następują różne ruchy białych na to samo pole.

Stambuk, Sveto
Sahovski vjesnik, 1952
Album FIDE 1945-55

mat w 2 pos.

Dombro-Lačnego temat

temat Dombro-Lačnego (Dombro-Lačny theme)

Cykliczna zamiana groźby i dwóch matów po czarnych obronach w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.A, 1…a 2.B, 1…b 2.C
1.Y ~ 2.B, 1…a 2.C, 1…b 2.A

temat Dombro-Lačnego pełny (complete Dombro-Lačny theme)

Cykliczna zamiana groźby i dwóch matów po czarnych obronach w trzech fazach.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.A, 1…a 2.B, 1…b 2.C
1.Y ~ 2.B, 1…a 2.C, 1…b 2.A
1.Z ~ 2.C, 1…a 2.A, 1…b 2.B

Kovacevic, Marjan
Mat Plus, 1997
3 nagroda
Album FIDE 1995-97

mat w 2 pos.

Djurašewica temat

temat Djurašewica (Djuraševic theme)

Cykliczna zamiana wstępu, groźby i mata po tej samej obronie w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B a 2.C
1.B ~ 2.C a 2.A

temat Djurašewica pełny (complete Djuraševic theme)

Cykliczna zamiana wstępu, groźby i mata po tej samej obronie w trzech fazach.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B a 2.C
1.B ~ 2.C a 2.A
1.C ~ 2.A a 2.B

Gockel, Hubert
Schach, 1993
1 nagroda
Album FIDE 1992-94

mat w 3 pos.

Czepiznego temat

temat Czepiznego (Chepizhny theme)

Jeden zamieniony i jeden przeniesiony mat w trzech (lub więcej) fazach.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.D
1.Y a 2.B, 1…c 2.D
1.Z a 2.C, 1…d 2.D

Czepizny, Wiktor
Shakhmaty v SSSR, 1965
1-2 nagroda
Album FIDE 1965-67

mat w 2 pos.

cykliczne obalenia

cykliczne obalenia (cyclic refutations)

Trzy czarne ruchy tematyczne pojawiają się w trzech złudach parami, jeden jako obrona, a drugi jako obalenie. W rozwiązaniu wszystkie trzy posunięcia tworzą warianty z nowymi matami.

Schemat tematu:
1.X? a 2.A, 1…c!
1.Y? b 2.B, 1…a!
1.Z? c 2.C, 1…b!
1.K a 2.D, 1…b 2.E, 1…c 2.F

pełne cykliczne obalenia (complete cyclic refutations)

Trzy czarne ruchy tematyczne pojawiają się w trzech złudach trójkami, dwa jako obrony, a trzeci jako obalenie. W rozwiązaniu wszystkie trzy posunięcia tworzą warianty z nowymi matami.

Schemat tematu:
1.X? a 2.A, 1…b 2.B, 1…c!
1.Y? a 2.C, 1…c 2.D, 1…b!
1.Z? b 2.E, 1…c 2.F, 1…a!
1.K a 2.G, 1…b 2.H, 1…c 2.I

Barnes, Barry P.
Problemnoter, 1961
1 nagroda

mat w 2 pos.

anty-odwrócenie groźby

anty-odwrócenie groźby (threat anti-reversal)

Brak możliwości zamiany wstępu i groźby w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B
1.B ~ 2.A??

cykliczne anty-odwrócenie groźby (cyclic threat anti-reversal)

Trzy ruchy białych występują w trzech fazach w cyklicznych parach: wstępu i groźby.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B
1.B ~ 2.C
1.C ~ 2.A

Sanders, Ivor L.
The Problemist, 1993

mat w 2 pos.

anty-odwrócenie

anty-odwrócenie (anti-reversal)

Brak możliwości zamiany wstępu i mata po tej samej obronie w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.A a 2.B
1.B a 2.A??

cykliczne anty-odwrócenie (cyclic anti-reversal)

Trzy ruchy białych występują w trzech fazach w cyklicznych parach: wstępu i mata po tej samej obronie.

Schemat tematu:
1.A a 2.B
1.B a 2.C
1.C a 2.A

pseudo cykliczne anty-odwrócenie (pseudo cyclic anti-reversal)

Trzy ruchy białych występują w trzech fazach w cyklicznych parach: wstępu i mata po różnych obronach czarnych.

Schemat tematu:
1.A a 2.B
1.B b 2.C
1.C c 2.A

Lačny, L’udovit
Pravda, 1981-82
1 nagroda
Album FIDE 1980-82

mat w 2 pos.

Suszkowa temat

temat Suszkowa (Sushkov theme)

Unikanie duali w groźbie.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.A (B??)
1.Y ~ 2.B (A??)

temat Suszkowa cykliczny (cyclic Sushkov)

Schemat tematu:
1.X ~ 2.A (B??)
1.Y ~ 2.B (C??)
1.Z ~ 2.C (A??)

temat Suszkowa pełny (complete Sushkov theme)

Schemat tematu:
*1…a 2.A, 1…b 2.B
1.X ~ 2.A (B??), 1…b 2.C, 1…x 2.B
1.Y ~ 2.B (A??), 1…a 2.D, 1…y 2.A

Parzuch, Stefan
Szachista, 2000
5 nagroda

mat w 2 pos.

Twente temat

temat Twente (twente theme)

W jednej fazie po dwóch obronach występują dwa maty. W drugiej fazie po jednej obronie mamy jednego z tych dwóch matów, a po drugiej drugiego.

Schemat tematu:
1.X a 2.AB , 1…b 2.AB
1.Y a 2.A, 1…b 2.B

temat Twente – 3 warianty (twente theme – 3 variations)

W jednej fazie po trzech obronach występują trzy maty. W drugiej fazie po jednej obronie mamy jednego z tych trzech matów, po drugiej drugiego, a po trzeciej trzeciego.

Schemat tematu:
1.X a 2.ABC, 1…b 2.ABC, 1…c 2.ABC
1.Y a 2.A, 1…b 2.B, 1…c 2.C

Paslack, Rainer
Memorial C.Goldschmeding, Probleemblad, 1996
1 nagroda
Album FIDE 1995-97

mat w 2 pos.