wołgogradzki temat

temat wołgogradzki (volgograd theme)

Wstęp i groźba z jednej fazy stają się odpowiednio groźbą i matem w drugiej fazie.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B, 1…a 2.(C)
1.D ~ 2.A, 1…a 2.B

Bruch, Wieland; Degener, Udo
Schach, 1997
nagroda
Album FIDE 1995-97

mat w 2 pos.

kombinacja Stocchi

kombinacja Stocchi (Stocchi combination)

Zamiana gry w trzech fazach z przeniesieniem matów z pierwszej fazy do drugiej i zamianą matów z drugiej do trzeciej.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B
1.Y c 2.A, 1…d 2.B
1.Z c 2.C, 1…d 2.D

Stocchi, Ottavio
Tijdschrift v. d. KNSB, 1954
2 nagroda

mat w 2 pos.

Umnow

ruch Umnowa (Umnov move)

1. W macie pomocniczym bierka dowolnego koloru rusza się na pole opuszczone przez inną bierkę.
2. Bierka rusza się na pole opuszczone przez bierkę przeciwnego koloru, która traci kontrolę nad tym polem.

temat Umnowa (Umnov theme)

Bierka rusza się na pole opuszczone przez bierkę przeciwnego koloru, która utrzymuje kontrolę nad tym polem.

mat Umnowa (Umnov mate)

Bierka matuje na polu opuszczonym przez bierkę przeciwnego koloru.

opóźniony Umnow (Umnov deferred)

Ruch na pole opuszczone co najmniej dwa ruchy wcześniej przez bierkę przeciwnego koloru.

Tura, Waldemar
Szachista, 1995-96
1-2 nagroda
Album FIDE 1995-97

samomat w 3 pos.

Barulina temat

temat Barulina 1 (Barulin 1 theme)

Unikanie duali poprzez kolejne wiązanie białych figur.

temat Barulina 2 (Barulin 2 theme)

Bierne unikanie duali, polegające na uwolnieniu czarnych bierek.

Wróbel, Marian
Berner Tagwacht, 1947
2 nagroda
Album FIDE 1945-55

mat w 2 pos.

Łoszyńskiego temat

temat Łoszyńskiego (Loshinsky theme)

W ślad za wykonującą ruchy obronne czarną figurą porusza się analogicznie biała figura.

Retter, Yosi
144 T.T. Probleemblad, 1995-96
2 wyróżnienie honorowe
Album FIDE 1980-82

mat w 2 pos.

Luukkonena temat

temat Luukkonena (Luukkonen theme)

W jednej fazie na kilka obron następuje ten sam mat. W drugiej fazie grozi ten mat, a po obronach występują inne maty (lub obrona jest obaleniem).

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.A
1.Y(?) ~ 2.A, 1…a 2.B/! , 1…b 2.C/!

Tura, Waldemar
Wola Gułowska, 2004
2 nagroda

samomat w 2 pos.

Lendera kombinacja

kombinacja Lendera (Lender combination)

Synteza tematu Le Grand’a i Salazara (odwrócenia).

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B, 1…a 2.C, 1…b 2.D
1.C ~ 2.D, 1…a 2.A, 1…b 2.B

Lačný, Ľudovít
Die Schwalbe, 1987

mat w 2 pos.

karuzeli temat

temat karuzeli (carousel theme)

Trzyfazowy układ obron i matów według poniższego schematu.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B
1.Y b 2.C, 1…c 2.A
1.Z a 2.B, 1…c 2.C

temat karuzeli przeciwnej (counter carousel theme)

Trzyfazowy układ obron i matów według poniższego schematu.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B
1.Y b 2.C, 1…c 2.B
1.Z a 2.C, 1…c 2.A

Zalokockij, Roman; Udarcev, Valentin
Moloda Galichina, 1993
1 nagroda

mat w 2 pos.

Burmistrowa kombinacja

kombinacja Burmistrowa (Burmistrov combination)

W jednej fazie Białe grożą dwoma matami, a obrona czarnych kończy się trzecim matem. W następnych dwóch fazach trzeci mat staje się groźbą, a po obronie tematycznej matuje pierwszy i drugi ruch z groźby.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB, 1…a 2.C
1.Y ~ 2.C, 1…a 2.A
1.Z ~ 2.C, 1…a 2.B

Mażul, Waldemar
Schach (magazine), 2000
1-2 nagroda

mat w 2 pos.

Odessa temat

temat Odessa (Odessa theme)

Dwie groźby z jednej fazy pojawiają się jako maty w drugiej i na odwrót.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB, 1…a 2.C, 1…b 2.D
1.y ~ 2.CD, 1…c 2.A, 1…d 2.B

temat Odessa cykliczny (cyclic Odessa theme)

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB, 1…a 2.C, 1…b 2.D
1.Y ~ 2.CD, 1…c 2.E, 1…d 2.F
1.Z ~ 2.EF, 1…y 2.A, 1…z 2.B

Kiss, Janos
Hungary – Italy, 1971
1-2 miejsce
Album FIDE 1971-73

mat w 2 pos.