bristolski temat

temat bristolski (bristol clearance)

Manewr figury torującej drogę innej swojej figurze poruszającej się w tym samym kierunku.

Poniżej przykład tego tematu w trzychodówce naszego arcymistrza.

Tura, Waldemar
Buletin Problemistic, 1990-91
3 nagroda

mat w 3 pos.

indyjski temat

temat indyjski (indian theme)

Manewr, w którym figura przechodzi krytyczne pole, po czym inna bierka tego samego koloru staje chwilowo na to pole przesłaniając linię, a następnie ponownie otwiera linię. Jest to jedna z najstarszych kombinacji w kompozycji szachowej. Pierwsze zadanie na ten temat opublikował w 1845 r. w Chess Player’s Chronicle H. Loveday, który mieszkał wtedy w Indiach.

Poniżej przykład tego tematu w zadaniu naszego arcymistrza.

Tura, Waldemar
The Problemist, 1994
2 nagroda
Album FIDE 1992-94

samomat w 5 pos.

czarna korekcja

czarna korekcja (black correction)

Na dowolny ruch czarnej bierki białe mają przygotowanego mata. Aby go uniknąć czarne wykonują ruch poprawiony, który może być obaleniem złudy albo wariantem z nowym matem.

Poniżej piękny przykład tego tematu w miniaturze naszego mistrza.

Strzała, Kazimierz
Wieczernyj Charkow, 1982
specjalna nagroda

mat w 2 pos.

Pieprzyk Rudolf

Urodził się 23 lipca 1918 roku, zmarł 3 listopada 1993 roku. Kandydat na mistrza krajowego (1949), kandydat na mistrza krajowego kompozycji szachowej (1974). Debiutował w 1935 roku. Skomponował ponad 350 zadań: dwuchodówki, trzychodówki, samomaty i maty pomocnicze. W konkursach uzyskał 6 nagród, z czego 2 pierwsze. Wziął udział w pierwszych drużynowych mistrzostwach świata w kompozycji szachowej (1973-75), w których jego maty pomocnicze zajęły 7 i 11 miejsce.

Pieprzyk, Rudolf
Themes 1964
1 nagroda

samomat w 3 pos.

biała korekcja

biała korekcja (white correction)

Dowolne posunięcie białej bierki jest obalane przez czarną obronę tematyczną. Jednakże biała bierka może zagrać tak, aby uniknąć tej obrony lub przygotować na nią mata. W zadaniu powinny być przynajmniej dwa takie posunięcia białych.

Poniżej przykład tego tematu w zadaniu naszego mistrza międzynarodowego.

Szwedowski, Leopold
Schach, 1981
3 wyróżnienie honorowe
Album FIDE 1980-82

mat w 2 pos.

Arłamowski Edward

Edward Arłamowski
źródło: Andrzej Filipowicz

Urodził się 26 sierpnia 1909 roku w Bochni, zmarł 24 kwietnia 1979 roku. Doktor praw Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł jego dysertacji naukowej: „Czy istnieje prawo autorskie gry szachowej na podstawie polskiej ustawy o prawie autorskim z 29.III.1926 r.”. W konkluzji autor stwierdził, że praca twórcza problemisty w zadaniu szachowym odpowiada całkowicie wymaganiom art. 1 ww. ustawy, a problem szachowy musimy uznać za dzieło, korzystające z ochrony prawno-autorskiej. Mistrz krajowy (1949). Debiutował w 1929 roku. Ogółem skomponował 190 zadań, głównie dwu- i trzychodówek. W konkursach uzyskał 23 wyróżnienia, w tym 7 nagród, z czego 3 pierwsze. Najwięcej komponował w latach 1929-38. Dwa jego zadania trafiły do Albumu FIDE (2 pkt.).

Arłamowski, Edward
Mecz Polska – Holandia 1937
1-2 nagroda
Album FIDE 1914-44/I

mat w 2 pos.

mistrz

mistrz (master)

mistrz międzynarodowy kompozycji szachowej (International Master of the FIDE for Chess Compositions)

Tytuł nadawany przez FIDE na wniosek Światowej Federacji Kompozycji Szachowej (WFCC) za uzyskanie 25 pkt. za zadania zamieszczone w albumach FIDE, przy czym za studium otrzymuje się 1 2/3 pkt., a za pozostałe kompozycje szachowe 1 pkt. Waldemar Tura jako pierwszy z Polaków zdobył ten tytuł w 1969 r.

mistrz międzynarodowy w solvingu (International Solving Master of the FIDE)

Tytuł nadawany przez FIDE na wniosek Światowej Federacji Kompozycji Szachowej (WFCC). Aby uzyskać ten tytuł, solver musi wypełnić dwie normy oraz osiągnąć ranking 2450. Solver uzyskuje normę za osiągnięcie rankingu 2550 w turnieju, w którym startuje minimum pięciu zawodników o rankingu minimum 2450. Piotr Murdzia jako pierwszy z Polaków uzyskał ten tytuł w 1999 r.

mistrz FIDE kompozycji szachowej (FIDE Master for Chess Compositions)

Tytuł nadawany przez FIDE na wniosek Światowej Federacji Kompozycji Szachowej (WFCC) za uzyskanie 12 pkt. za zadania zamieszczone w albumach FIDE, przy czym za studium otrzymuje się 1 2/3 pkt., a za pozostałe kompozycje szachowe 1 pkt.

mistrz FIDE w solvingu (FIDE Solving Master)

Tytuł nadawany przez FIDE na wniosek Światowej Federacji Kompozycji Szachowej (WFCC). Aby uzyskać ten tytuł, solver musi wypełnić dwie normy oraz osiągnąć ranking 2350. Solver uzyskuje normę za osiągnięcie rankingu 2450 w turnieju, w którym startuje minimum pięciu zawodników o rankingu minimum 2350. Piotr Murdzia jako pierwszy z Polaków uzyskał ten tytuł w 1997 r.

mistrz krajowy kompozycji szachowej (national master for chess compositions)

Tytuł nadawany przez Polski Związek Szachowy na wniosek Komisji Kompozycji Szachowej za uzyskanie 80 pkt. za zadania wyróżnione. Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie klasyfikacyjnym problemistów szachowych.

kandydat na mistrza krajowego kompozycji szachowej (national candidate master for chess compositions)

Tytuł nadawany przez Polski Związek Szachowy na wniosek Komisji Kompozycji Szachowej za uzyskanie 40 pkt. za zadania wyróżnione.

Poniżej zadanie naszego mistrza międzynarodowego.

Szwedowski, Leopold
Jubileusz Warszawskiego Koła Problemistów – 50, 1982
1 nagroda
Album FIDE 1980-82

mat w 2 pos.

Beszczyński Jan

Urodził się 2 maja 1922 roku, zmarł 20 sierpnia 1998 w Gdańsku. Z wykształcenia magister ekonomii, pracownik naukowy Instytutu Morskiego w Gdańsku. Mistrz krajowy kompozycji szachowej (1959). Debiutował w 1952 roku. Opublikował ponad 100 zadań szachowych. W konkursach zdobył 6 nagród, z czego 2 pierwsze. Cztery jego zadania zostały opublikowane w Albumach FIDE (4 pkt.). Srebrny medalista mistrzostw Polski w kompozycji szachowej w dziale dwuchodówek (1955–56).

Beszczyński, Jan
Szachmaty w SSSR 1957
3 nagroda
Album FIDE 1956-58

mat w 2 pos.

arcymistrz

arcymistrz (grandmaster)

Najwyższy tytuł szachowy.

arcymistrz międzynarodowy kompozycji szachowej (Grandmaster of the FIDE for Chess Compositions)

Tytuł nadawany przez FIDE na wniosek Światowej Federacji Kompozycji Szachowej (WFCC) za uzyskanie 70 pkt. za zadania zamieszczone w albumach FIDE, przy czym za studium otrzymuje się 1 2/3 pkt., a za pozostałe kompozycje szachowe 1 pkt. Jan Rusinek jako pierwszy z Polaków zdobył ten tytuł w 1992 r.

arcymistrz międzynarodowy w solvingu (International Solving Grandmaster of the FIDE)

Tytuł nadawany przez FIDE na wniosek Światowej Federacji Kompozycji Szachowej (WFCC). Aby uzyskać ten tytuł, solver musi wypełnić trzy normy, w tym przynajmniej jedną w mistrzostwach świata lub Europy, oraz osiągnąć ranking 2550. Solver uzyskuje normę za osiągnięcie rankingu 2650 w turnieju, w którym startuje minimum pięciu zawodników o rankingu minimum 2550. Piotr Murdzia jako pierwszy z Polaków uzyskał ten tytuł w 2002 r.

arcymistrz krajowy kompozycji szachowej (national grandmaster for chess compositions)

Tytuł nadawany przez Polski Związek Szachowy na wniosek Komisji Kompozycji Szachowej za uzyskanie 560 pkt. za zadania wyróżnione, w tym minimum 200 pkt. za zadania zamieszczone w albumach FIDE (20 zadań). Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie klasyfikacyjnym problemistów szachowych.

Rusinek, Jan
4 WCCT, 1990-92
4 miejsce
Album FIDE 1989-91

remis

Pfeiffer Mieczysław

Urodził się 10 listopada 1908 roku w Poznaniu, zmarł 15 marca 1980 roku. Z wykształcenia inżynier mechanik. Mistrz krajowy kompozycji szachowej (1959), sędzia klasy międzynarodowej w kompozycji szachowej (1960). Debiutował w 1929 roku. Opublikował około 200 zadań szachowych. W konkursach zdobył 16 nagród, z czego 8 pierwszych. Dwa jego zadania zostały opublikowane w Albumach FIDE (2 pkt.). Srebrny medalista mistrzostw Polski w kompozycji szachowej w dziale dwuchodówek (1945–54). W trzychodówkach wywalczył srebro (1955-56).

Pfeiffer, Mieczysław
Memoriał Z. Marienstrass
Dziennik Łódzki 1947
1-2 nagroda
Album FIDE 1945-1955

mat w 3 pos.