anty-odwrócenie

anty-odwrócenie (anti-reversal)

Brak możliwości zamiany wstępu i mata po tej samej obronie w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.A a 2.B
1.B a 2.A??

cykliczne anty-odwrócenie (cyclic anti-reversal)

Trzy ruchy białych występują w trzech fazach w cyklicznych parach: wstępu i mata po tej samej obronie.

Schemat tematu:
1.A a 2.B
1.B a 2.C
1.C a 2.A

pseudo cykliczne anty-odwrócenie (pseudo cyclic anti-reversal)

Trzy ruchy białych występują w trzech fazach w cyklicznych parach: wstępu i mata po różnych obronach czarnych.

Schemat tematu:
1.A a 2.B
1.B b 2.C
1.C c 2.A

Lačny, L’udovit
Pravda, 1981-82
1 nagroda
Album FIDE 1980-82

mat w 2 pos.

Suszkowa temat

temat Suszkowa (Sushkov theme)

Unikanie duali w groźbie.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.A (B??); 1…a 2.B
1.Y ~ 2.B (A??); 1…b 2.A

temat Suszkowa cykliczny (cyclic Sushkov)

Schemat tematu:
1.X ~ 2.A (B??)
1.Y ~ 2.B (C??)
1.Z ~ 2.C (A??)

temat Suszkowa pełny (complete Sushkov theme)

Schemat tematu:
*1…a 2.A, 1…b 2.B
1.X ~ 2.A (B??), 1…b 2.C, 1…x 2.B
1.Y ~ 2.B (A??), 1…a 2.D, 1…y 2.A

Parzuch, Stefan
Szachista, 2000
5 nagroda

mat w 2 pos.

Twente temat

temat Twente (twente theme)

W jednej fazie po dwóch obronach występują dwa maty. W drugiej fazie po jednej obronie mamy jednego z tych dwóch matów, a po drugiej drugiego.

Schemat tematu:
1.X a 2.AB , 1…b 2.AB
1.Y a 2.A, 1…b 2.B

temat Twente – 3 warianty (twente theme – 3 variations)

W jednej fazie po trzech obronach występują trzy maty. W drugiej fazie po jednej obronie mamy jednego z tych trzech matów, po drugiej drugiego, a po trzeciej trzeciego.

Schemat tematu:
1.X a 2.ABC, 1…b 2.ABC, 1…c 2.ABC
1.Y a 2.A, 1…b 2.B, 1…c 2.C

Paslack, Rainer
Memorial C.Goldschmeding, Probleemblad, 1996
1 nagroda
Album FIDE 1995-97

mat w 2 pos.

Lačnego temat

temat Lačnego (Lačny theme)

Cykliczna zamiana trzech (lub więcej) matów w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B, 1…c 2.C
1.y a 2.B, 1…b 2.c, 1…c 2.A

temat Lačnego pełny (complete Lačny theme)

Cykliczna zamiana trzech matów w trzech fazach.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B, 1…c 2.C
1.y a 2.B, 1…b 2.C, 1…c 2.A
1.z a 2.C, 1…b 2.A, 1…c 2.B

Rudenko, Valentin
Lačny-50 JT, 1976
2 nagroda

mat w 2 pos.

Arnhem temat

temat Arnhem (Arnhem theme)

Białe mają dwie złudy tematyczne, w których dwie czarne obrony są obaleniami lub wariantami kończącymi się tym samym matem.

Schemat tematu:
1.X? a 2.A, 1…b!
1.Y? b 2.A, 1…a!

temat Arnhem cykliczny (cyclic Arnhem theme)

Białe mają trzy złudy tematyczne, w których trzy czarne obrony są obaleniami lub wariantami kończącymi się tym samym matem.

Schemat tematu:
1.X? a 2.A, 1…b!
1.Y? b 2.A, 1…c!
1.Z? c 2.A, 1…a!

Iwanow, Eugeniusz
Memorial H.Mattison-75, Shakhmaty (Riga), 1970-71
1 nagroda
Album FIDE 1968-70

samomat w 2 pos.

wybór wstępu

wybór wstępu (option)

Rozwiązanie i co najmniej dwie złudy, obalane w różny sposób, są wykonywane tą samą bierką.

Hebelt, Wacław
Buletin Problemistic (2. konkurs miniatur), 1986-87
1 nagroda

mat w 2 pos.

odwrócenie

odwrócenie (reversal)

Zamiana typu reciprok pierwszego i matującego ruchu po tej samej obronie w dwóch fazach. Inaczej nazywany tematem Salazara.

Schemat tematu:
1.A 1…a 2.B
1.B 1…a 2.A

odwrócenie groźby (threat-reversal)

Zamiana typu reciprok pierwszego ruchu i groźby w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B
1.B ~ 2.A

Mlynka, Karol
Sachsische Zeitung, 1983

mat w 2 pos.

Bartolowica temat

temat Bartolowica (Bartolovic theme)

W jednej fazie występują dwa maty po dwóch tematycznych obronach czarnych. W kolejnych dwóch fazach jeden z tych matów podlega zamianie, a drugi pozostaje taki sam.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B
1.Y a 2.C, 1…b 2.B
1.Z a 2.A, 1…b 2.D

Klemanic, Emil; Sovik, Stefan; Gvozdjak, Peter
8th WCCT, 2007-08
4 miejsce
Album FIDE 2007-09

mat w 2 pos.

Barnesa temat

temat Barnesa (Barnes theme)

W jednej fazie są dwie groźby, a w drugiej i trzeciej fazie groźby te występują pojedynczo.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB
1.Y ~ 2.A
1.Z ~ 2.B

Labai, Zoltan
Slovenska Organizacia Kompozicneho Sachu (miniatury), 1997-98
2 nagroda
Album FIDE 1995-97

mat w 2 pos.

Rudenki temat

temat Rudenki (Rudenko theme)

Dwie (lub więcej) groźby z jednej fazy pojawiają się jako maty w kolejnej fazie.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB
1.Y a 2.A, 1…b 2.B
(2 fazy)

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB
1.Y a 2.A
1.Z b 2.B
(3 fazy)

temat Rudenki – forma odwrócona (Rudenko theme – reversal form)

Dwie (lub więcej) groźby z pierwszej fazy pojawiają się jako maty w kolejnej fazie po tych samych obronach.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB, 1…a 2.C, 1…b 2.D
1.Y a 2.A, 1…b 2.B
(2 fazy)

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB, 1…a 2.C, 1…b 2.D
1.Y a 2.A
1.Z b 2.B
(3 fazy)

Mażul, Waldemar
Die Schwalbe, 2000
3 nagroda
Album FIDE 1998-2000

mat w 2 pos.