posunięcie krytyczne

posunięcie krytyczne (critical move)

Ruch figury dalekobieżnej przez pole krytyczne, po którym można przesłonić ją inną bierką.

Dzisiejszy przykład to zgrabna wielochodówka miniatura.

Breuer, Josef
Die Schwalbe 1948
Album FIDE 1945-55

mat w 4 pos.

Holzhausena przesłona

przesłona Holzhausena (Holzhausen interference)

Przesłona figury liniowej przez inną figurę tak samo chodzącą. Pełna forma zawiera wstępny ruch krytyczny przesłanianej figury.

Dzisiejszy przykład realizuje przesłonę Holzhazusena w dwuchodówce.

Langstaff, William
The Good Companion Chess Problem Club 1924
2 nagroda

mat w 2 pos.

Plachutty przesłona

przesłona Plachutty (Plachutta interference)

Wzajemne przesłony dwóch bierek poruszających się w jednakowy sposób na tym samym polu wymuszone ofiarą bierki strony przeciwnej. Pełna forma zawiera wstępny ruch krytyczny przesłanianej figury.

azerski Plachutta (Azerbaijan Plachutta)

Kombinacja fińskiego i rumuńskiego Plachutty.

fiński Plachutta (Finnish Plachutta)

W pozycji początkowej na przecięciu się linii figur jednakowo chodzących stoi czarna bierka C. Złuda tematyczna białej bierki B wprowadza podwójną groźbę, która jest obalana odejściem czarnej bierki C, która otwiera obie linie. W rozwiązaniu biała bierka B bije czarną bierkę C, po czym następuje normalna gra przesłony Plachutty.

łotewski Plachutta (Latvian Plachutta)

W pozycji początkowej na polu przecięcia się linii czarnej wieży i gońca stoi biała bierka B. W rozwiązaniu lub w złudach inna biała bierka stwarza groźbę i białe wykorzystują wzajemne przesłony figur jednakowo chodzących po biciu białej bierki B.

rumuński Plachutta (Romanian Plachutta)

Wstęp wywołuje podwójną groźbę, wykorzystującą przesłonę figur jednakowo chodzących. Zbicie bierki broni przed obiema groźbami, ale umożliwia nowe kontynuacje, również wykorzystujących przesłony.

Dzisiaj zamieszczam realizację przesłony Plachutty w miniaturze.

Loustau, Jean-Marc
Le Journal de Geneve 1976
Album FIDE 1974-76

mat w 3 pos.

Frąk Marian

Marian Frąk
źródło: Marian Frąk

Urodził się 19 listopada 1955 roku. Magister matematyki, mieszka w Szydłowcu. Kandydat na mistrza krajowego kompozycji szachowej (2020). Autor ok. 200 kompozycji szachowych. Zdobył około 30 wyróżnień, w tym 3 nagrody i 8 wyróżnień honorowych.

Czytaj dalej Frąk Marian

unikanie duali

unikanie duali (dual avoidance)

Po obronie czarnych wydaje się, że białe mają kilka matów lub możliwości. Jednak z różnych przyczyn tylko jedna możliwość przechodzi.

częściowe unikanie duali (partial dual avoidance)

Ogólnie rzecz biorąc, częściowo unikany dual, to mat, którego zapobiega się w jednym wariancie, a który przechodzi w drugim.

cykliczne unikanie duali (cyclic dual avoidance)

Trzy lub więcej matów pojawiających się w cyklicznych parach (jeden rzeczywisty i jeden pozorny), w taki sposób, że mat pozorny pojawia się w następnym wariancie jako rzeczywisty, a mat pozorny w ostatnim wariancie zamyka cykl stając się rzeczywistym w pierwszym wariancie. Możliwe jest także cykliczne unikanie duali w trojaczkach (jeden rzeczywisty i dwa pozorne).

całkowite unikanie duali (total dual avoidance)

Mat, którego się zapobiega, nie przechodzi w innym wariancie.

Dzisiaj zamieszczam dwuchodówkę kompozytora rosyjskiego.

Адабашев, Марк
Шахматы в СССР, 1938
1 nagroda

mat w 2 pos.