Tuhan-Baranowski Leon

Urodził się 22 czerwca 1907 roku w Petersburgu, zmarł 27 kwietnia 1954 we Frankfurcie. Mistrz krajowy kompozycji szachowej (2023). W 1924 debiutował jako kompozytor szachowy na łamach „Deutsche Schachzeitung”. Ułożył ponad 300 zadań, głównie dwuchodówek, z których wiele uzyskało nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą. Redagował działy szachowe m. in. w warszawskich pismach „Dzień Polski” i „Strzelec” oraz w krakowskim „Czasie”. Współpracował z wieloma czasopismami zagranicznymi, m. in. z „L’Echiquier” i „Kagans Neueste Schachnachrichten”. Jest autorem książek: Elementarna strategia gry szachowej (Warszawa 1932) oraz Szach królowi. Reportaż z partii szachów (Warszawa 1939). Po II wojnie światowej przebywał na emigracji, publikując pod pseudonimem Wormatius. W konkursach uzyskał kilkadziesiąt wyróżnień, w tym 15 nagród, z czego 7 pierwszych. Jedno jego zadanie dostało się do Albumu FIDE (1 pkt.).

Felieton o nim można znaleźć na stronie: Szachowej Vistuli.

Internetowe bazy problemów szachowych zawierające jego zadania:

Yet another chess problem database: Leon Tuhan-Baranowski

Chess Problem Database Server: Leon Tuhan-Baranowski

Tuhan-Baranowski, Leon
Schweizerische Arbeiter-Schachzeitung, 1953
2 nagroda
Album FIDE 1945-55

mat w 2 pos.

FEN: 4Nn2/5Bb1/5N2/2Qppk2/5P2/6R1/8/K7

Rduch Franciszek

Urodził się 22 października 1886 roku we Lwowie, zmarł 17 maja 1942 roku. Mistrz krajowy kompozycji szachowej (2023). We Lwowie ukończył wydział prawny z tytułem doktora. Od 1918 roku mieszkał w Rumunii, ale zawsze uważał się za Polaka. W konkursach uzyskał kilkadziesiąt wyróżnień, w tym 31 nagród, z czego 6 pierwszych. Pięć jego zadań trafiło do Albumu FIDE (5 pkt.).

Internetowe bazy problemów szachowych zawierające jego zadania:

Yet another chess problem database: Franciszek Rduch

Chess Problem Database Server: Franciszek Rduch

Rduch, Franciszek
Trollhättans Schacksällskap, 1934
3 nagroda
Album FIDE 1914-44/II

mat w 3 pos.

FEN: 8/3Pp3/1b2PN2/4k2b/1P1N1R1K/5p2/1PP4B/3n4

Kantane Anna

Urodziła się 7 kwietnia 1995 we Wrocławiu (z domu Iwanow). Mistrzyni międzynarodowa (2012). W mistrzostwach Polski w solvingu w 2022 zajęła 1 miejsce wśród kobiet.