Drążkowski Krzysztof – Die Schwalbe – 2020 – maty pomocnicze – pochwała

Drążkowski, Krzysztof
Die Schwalbe, 2020
pochwała

mat pomocniczy w 3 pos.
2 rozwiązania

FEN: 2K1R3/B7/3p3p/qP2nP2/3n1Pr1/4kpp1/1bpp4/8

Parzuch Stefan – Polski Związek Szachowy – 2019 – trzychodówki – 1 pochwała

Parzuch, Stefan
Polski Związek Szachowy, 2019
1 pochwała

mat w 3 pos.

FEN: 8/QBpR3b/7B/2P5/nprP2p1/r1pk1p2/2N2p2/2R2K2

Rusinek Jan; Tura Waldemar – Polski Związek Szachowy – 2021 – samomaty – 1 nagroda

Rusinek Jan; Tura Waldemar
Polski Związek Szachowy, 2021
1 nagroda

samomat w 3 pos.

FEN: 8/6n1/1p5b/2p4b/R4R2/1N1k1pq1/1Q2nPN1/B2K1B2

Brzozowicz Jarosław – Polski Związek Szachowy – 2021 – samomaty – 3 wyróżnienie honorowe

Brzozowicz, Jarosław
Polski Związek Szachowy, 2021
3 wyróżnienie honorowe

samomat w 2 pos.

FEN: 8/6Q1/2Nn1N2/Pp2r2r/b1pB2p1/2pkpP1p/2npR3/3K4

Piliczewski Bogusz – The Problemist – 2020 – dwuchodówki – 8 wyróżnienie honorowe

Piliczewski, Bogusz
The Problemist, 2020
8 wyróżnienie honorowe

mat w 2 pos.

FEN: 2n3r1/1p1R1P1p/2p1K1p1/PBkN1NQP/2P1p3/P7/1BbP4/q2nb3

Banaszek Marcin – Memoriał Leopolda Szwedowskiego – 2021 – samomaty – 1-2 nagroda

Banaszek, Marcin
Memoriał Leopolda Szwedowskiego, 2021
1-2 nagroda

samomat w 3 pos.

FEN: 5B2/1rP5/2b3B1/1p1kbQ1p/N2p2Nq/2pK1ppp/r1P5/1R6

Babiarz Andrzej – Polski Związek Szachowy – 2021 – studia – 3 nagroda

Babiarz, Andrzej
Polski Związek Szachowy, 2021
3 nagroda

wygrana

FEN: 8/7p/6P1/8/5r2/5N1K/8/3N1k2