Zimmer Eligiusz – A. Feoktistov – 70 – 2018 – maty pomocnicze – specjalna pochwała

Zimmer, Eligiusz
A.Feoktistov-70, 2018
specjalna pochwała

mat pomocniczy w 2 pos.
2 rozwiązania

FEN: 5NNR/6k1/7b/2K5/8/8/8/8

Tura Waldemar – SuperProblem – 2019 – samomaty – 2 nagroda

Tura, Waldemar
SuperProblem, 2019
1 nagroda

samomat w 2 pos.

FEN: q7/pB6/3n3Q/R1n5/1BPk1PPp/NPp2Kpp/4p1rr/2N4b

Babiarz Andrzej – Bogusz Piliczewski – 50 – 2021 – dwuchodówki – 5 pochwała

Babiarz, Andrzej
Bogusz Piliczewski – 50, 2021
5 pochwała

mat w 2 pos.

FEN: 8/1b6/2QN4/3N4/6p1/2p2kp1/8/1n2K2R

Piliczewski Bogusz – Sem Szachmatnych Not – 2021 – dwuchodówki – 2 nagroda

Piliczewski, Bogusz
Sem Szachmatnych Not, 2021
2 nagroda

mat w 2 pos.

FEN: 4K3/3B2Q1/8/3k4/7N/8/1N1B4/8