Milewski Stefan – Polski Związek Szachowy – 2019 – maty pomocnicze – 1 nagroda

Milewski Stefan
Polski Związek Szachowy, 2019
1 nagroda

mat pomocniczy w 3 pos.
4 rozwiązania

Tura Waldemar – Wola Gułowska – 2010 – samomaty – 2 wyróżnienie honorowe

Tura Waldemar
Wola Gułowska, 2010
2 wyróżnienie honorowe
Album FIDE 2010-12

samomat w 2 pos.

Czumakowa temat

temat Czumakowa (Chumakov theme)

W macie pomocniczym dwie bierki bite w jednej fazie blokują w drugiej fazie.

Cseh, Gabor
The Problemist, 1998
1 nagroda
Album FIDE 1998-2000

mat w 4,5 pos.
b) Hc6<->Sd6

Iwanow Eugeniusz – V.Kirillov – 60 – Uralsky Problemist – 2011 – samomaty – 1 nagroda

Iwanow, Eugeniusz
V.Kirillov-60, Uralsky Problemist, 2011
1 nagroda
Album FIDE 2010-12

samomat w 3 pos.

Cherneta temat

temat Cherneta (Chernet theme)

Złuda i wstęp są wykonane tą samą bierką, która jest poświęcana na dwóch różnych polach. Złuda nie jest obalana biciem tej bierki.

Mażul, Waldemar
Rozmaitości Szachowe, 1996
4 nagroda

mat w 2 pos.

Jasik Andrzej – 4th Arves Jenever TT – 2011 – studia – 3 nagroda

Jasik, Andrzej
4th Arves Jenever TT, 2011
3 nagroda
Album FIDE 2010-12

wygrana

wieczny szach

wieczny szach (perpetual check)

Jedna strona nieustannie szachuje króla przeciwnika, czego druga strona nie może uniknąć.

Gurgenidze, David; Kralin, Nikolay
Memorial Kan-80, 1991
1 nagroda
Album FIDE 1989-91

remis