Jarosz Oswald

Pseudonim szachowy Pawła Ignacego Jaroszyńskiego. Urodził się 5 stycznia 1866 w Suchym Lipiu. Zmarł 12 marca 1916 w Lublinie. Z zawodu lekarz, mieszkał w Piaskach pod Lublinem. Redagował dział problemów w Tygodniku Szachowym (1899). Debiutował przed 1887 r. Opublikował kilkadziesiąt zadań szachowych głównie dwuchodówek i trzychodówek, otrzymując kilka wyróżnień, w tym 3 nagrody.

Jarosz, Oswald
Konkurs rosyjski, 1895
1 nagroda

mat w 2 pos.

Parzuch Stefan – Polski Związek Szachowy – 2018 – trzychodówki

Parzuch, Stefan
Polski Związek Szachowy, 2018
3-4 nagroda

mat w 3 pos.

Grabowski Kazimierz

Urodził się 16 marca 1875 w Lewiczynie. Zmarł 20 grudnia 1936 w Warszawie. Był inżynierem, specjalistą budowy mostów i tunelów, przez wiele lat pracował w Szwajcarii. Debiutował przed 1898 r. Opublikował około 150 zadań szachowych głównie dwuchodówek i trzychodówek, otrzymując kilkadziesiąt wyróżnień, w tym 15 pierwszych nagród. Dwie jego kompozycje zostały opublikowane w Albumach FIDE (2 pkt.).

Grabowski, Kazimierz
L’Italia Scacchistica 1918
1 nagroda

mat w 2 pos.

Jasik Andrzej – Phenix – 2017 – studia

Jasik, Andrzej
Phenix, 2017
1 wyróżnienie honorowe

wygrana

wołgogradzki temat

temat wołgogradzki (volgograd theme)

Wstęp i groźba z jednej fazy stają się odpowiednio groźbą i matem w drugiej fazie.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B, 1…a 2.(C)
1.D ~ 2.A, 1…a 2.B

Bruch, Wieland; Degener, Udo
Schach, 1997
nagroda
Album FIDE 1995-97

mat w 2 pos.

Iwanow Eugeniusz; Banaszek Marcin – SuperProblem – 2018 – samomaty

Iwanow Eugeniusz; Banaszek Marcin
SuperProblem, 2018
3 nagroda

samomat w 8 pos.

kombinacja Stocchi

kombinacja Stocchi (Stocchi combination)

Zamiana gry w trzech fazach z przeniesieniem matów z pierwszej fazy do drugiej i zamianą matów z drugiej do trzeciej.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B
1.Y c 2.A, 1…d 2.B
1.Z c 2.C, 1…d 2.D

Stocchi, Ottavio
Tijdschrift v. d. KNSB, 1954
2 nagroda

mat w 2 pos.

Tura Waldemar – Jubileusz E.Iwanow-85 – 2018 – samomaty

Tura, Waldemar
Jubileusz E.Iwanow-85, 2018
1-3 nagroda

samomat w 3 pos.

Umnow

ruch Umnowa (Umnov move)

1. W macie pomocniczym bierka dowolnego koloru rusza się na pole opuszczone przez inną bierkę.
2. Bierka rusza się na pole opuszczone przez bierkę przeciwnego koloru, która traci kontrolę nad tym polem.

temat Umnowa (Umnov theme)

Bierka rusza się na pole opuszczone przez bierkę przeciwnego koloru, która utrzymuje kontrolę nad tym polem.

mat Umnowa (Umnov mate)

Bierka matuje na polu opuszczonym przez bierkę przeciwnego koloru.

opóźniony Umnow (Umnov deferred)

Ruch na pole opuszczone co najmniej dwa ruchy wcześniej przez bierkę przeciwnego koloru.

Tura, Waldemar
Szachista, 1995-96
1-2 nagroda
Album FIDE 1995-97

samomat w 3 pos.

Babiarz Andrzej – Polski Związek Szachowy – 2017 – studia

Babiarz, Andrzej
Polski Związek Szachowy, 2017
pochwała

remis