I Gdański Szachowy Turniej Solvingowy

W dniu 1 lipca 2023 r. w Pałacu Młodzieży w Gdańsku odbędzie się I Gdański Szachowy Turniej Solvingowy.
W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy w wieku od 8 do 20 lat będący uczniami szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, posiadający minimum V kategorię szachową.
Termin zgłoszeń upływa 26 czerwca.

Turniej jest organizowany w ramach bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato 2023 w Pałacu Młodzieży w Gdańsku.

Szczegółowe informacje w regulaminie (PDF).

Rusinek Jan; Tura Waldemar – StrateGems – 2022 – samomaty – 2 nagroda

Rusinek, Jan; Tura, Waldemar
StrateGems, 2022
2 nagroda

samomat w 3 pos.

FEN: N6b/RP2P3/2P1Brq1/2k1Kp2/Pppp1P1n/p2rpQ2/8/B7

Szewczak Anna

Urodziła się 15 marca 1975 roku. Z domu Protaziuk. Kandydatka na mistrzynię krajową (1991). W mistrzostwach Polski w solvingu w 1999 zajęła drugie miejsce wśród kobiet.

Fux Janusz

Urodził się w 1914 roku w Białymstoku, nieznana jest data jego śmierci – zaginął w czasie okupacji niemieckiej. Mistrz krajowy kompozycji szachowej (2023). Podczas studiów w Warszawie zainteresował się kompozycją szachową i stał się aktywnym członkiem Warszawskiego Koła Problemistów. Pierwsze zadania opublikował w 1931 i już w 1932 był dojrzałym problemistą. Poza tym kilka razy sędziował krajowe konkursy. Komponował głównie dwuchodówki i trzychodówki. W konkursach uzyskał kilkadziesiąt wyróżnień, w tym kilkanaście nagród, z czego 5 pierwszych. Najwięcej komponował w latach 1932-38. Trzy jego zadania trafiły do Albumu FIDE (3 pkt.).

Fux, Janusz
Gazeta Polska 1936
1 nagroda
Album FIDE 1914-44/II

mat w 3 pos.

FEN: 2n4r/p2pn1pb/K1kB4/4bq2/2Nppp2/pB6/3Q4/r7

Rusinek Jan – Afek – 70 – 2022 – studia – 4 wyróżnienie honorowe

Rusinek, Jan
Afek-70, 2022
4 wyróżnienie honorowe

wygrana

FEN: 7n/7k/6r1/3N4/3B4/5B1K/8/8