Iwanow Eugeniusz – 5th FIDE World Cup – 2017 – samomaty – 3 pochwała

Iwanow, Eugeniusz
5th FIDE World Cup, 2017
3 pochwała

samomat w 3 pos.

FEN: 4b2n/4Bpp1/2p3R1/5p1K/2P2k1P/3Q1Np1/5p2/4R2n

Jasik Andrzej – Polski Związek Szachowy – 2020 – studia – 2 wyróżnienie honorowe

Jasik, Andrzej
Polski Związek Szachowy, 2020
2 wyróżnienie honorowe

wygrana

FEN: k7/2K5/2n3B1/B3pN2/8/1p3q2/N3R3/8

Jenkner Olaf, Banaszek Marcin – SuperProblem – 2019 – samomaty – 3 nagroda

Jenkner, Olaf; Banaszek, Marcin
SuperProblem, 2019
3 nagroda
Album FIDE 2019-21

samomat w 7 pos.

FEN: 4RR2/B7/5P2/KB1k4/P7/3p2Q1/1PpN2N1/8

temat C2

temat C2 (Theme C2)

Temat unikania duali, w którym w co najmniej dwóch wariantach czarne odblokowują pole obok króla,
zmuszając białe do otwarcia nowej linii w posunięciu matującym.

Ahues, Herbert
Die Schwalbe, 1940
6 wyróżnienie honorowe

mat w 2 pos.

FEN: 3r1QR1/7r/1R2bpN1/4Nkn1/1n2p3/4p1Kp/8/B7

Jenkner Olaf, Banaszek Marcin – Mikhail Marandyuk 70 JT – 2019 – samomaty – 2 nagroda

Jenkner, Olaf; Banaszek, Marcin
Mikhail Marandyuk 70 JT, 2019
2 nagroda
Album FIDE 2019-21

samomat w 8 pos.

FEN: K1R1N3/3B4/k7/3P4/1Q6/7R/3p1B2/8

Frąk Marian – Polski Związek Szachowy – 2017 – samomaty – 2 pochwała

Frąk, Marian
Polski Związek Szachowy, 2017
2 pochwała

samomat w 6 pos.

FEN: KQ2b3/PP1PPP2/2k1rn2/3N4/q2P1N2/8/8/1R6

Brzozowicz Jarosław – Polski Związek Szachowy – 2019 – samomaty 4 – 2 pochwała

Brzozowicz, Jarosław
Polski Związek Szachowy, 2019
2 pochwała

samomat w 3 pos.

FEN: 1n4N1/bB2Q3/3ppp2/4k1pP/3r4/3pKPp1/3P4/B1nN1b2