Czumakowa temat

temat Czumakowa (Chumakov theme)

W macie pomocniczym dwie bierki bite w jednej fazie blokują w drugiej fazie.

Cseh, Gabor
The Problemist, 1998
1 nagroda
Album FIDE 1998-2000

mat w 4,5 pos.
b) Hc6<->Sd6

Cherneta temat

temat Cherneta (Chernet theme)

Złuda i wstęp są wykonane tą samą bierką, która jest poświęcana na dwóch różnych polach. Złuda nie jest obalana biciem tej bierki.

Mażul, Waldemar
Rozmaitości Szachowe, 1996
4 nagroda

mat w 2 pos.

wieczny szach

wieczny szach (perpetual check)

Jedna strona nieustannie szachuje króla przeciwnika, czego druga strona nie może uniknąć.

Gurgenidze, David; Kralin, Nikolay
Memorial Kan-80, 1991
1 nagroda
Album FIDE 1989-91

remis

Loyd’a temat

temat Loyd’a (Loyd’s clearance)

Manewr figury liniowej polegający na przekroczeniu pola krytycznego, umożliwiający drugiej figurze liniowej wejście na tę linię i poruszanie się w przeciwnym kierunku.

Kapica, Ryszard
Thema Danicum, 1982

samomat w 4 pos.

Nietvelta obrona

obrona Nietvelta (Nietvelt defence)

Czarne bronią się przed groźbą, wiążąc własną bierkę lub wykonując ruch Pelle. Białe matują wykorzystując to związanie.

Tura, Waldemar
Suomen Shakki, 1977
2 nagroda

mat w 2 pos.

Schiffmanna obrona

obrona Schiffmanna (Schiffmann defence)

Białe grożą pośrednim matem z baterii. Czarne bronią się wiążąc własną bierkę, która byłaby uwolniona przez groźbę. Białe matują wykorzystując to związanie.

Kwiatkowski, Marek
The Problemist, 1986
2 wyróżnienie honorowe

mat w 2 pos.

feniksa temat

temat feniksa (phoenix theme)

Jedna ze stron promuje piona w tą samą figurę, która wcześniej została zbita.

Rusinek, Jan
6. WCCT, 1998-2000
9 miejsce
Album FIDE 1998-2000

wygrana

dentysty temat

temat dentysty (dentist theme)

Czarna bierka „a” pośrednio uwalnia białą bierkę „A”, następnie bierka „A” wykonuje ruch po czym bierka „a” matuje szachem pośrednim.

Iwanow, Eugeniusz
Polska – Węgry, 1984
2 nagroda

samomat w 2 pos.

Balbo temat

temat Balbo (Balbo theme)

Co najmniej trzy obrony wykonane przez bierki o różnej naturze, po których następują ruchy wykonane przez bierki o tym samym charakterze co broniąca jednostka.

Szwedowski, Leopold
Problem-Forum, 2004-05
2 wyróżnienie honorowe

mat w 3 pos.

Anderssena temat

temat Anderssena (Anderssen theme)

Biała bierka przesłania białą figurę liniową, po ruchu czarnych biała bierka porusza się ponownie dając pośredni szach.

temat Anderssena czarnych (black Anderssen theme)

Czarna bierka przesłania czarną figurę liniową, po ruchu białych czarna bierka porusza się ponownie dając pośredni szach.

Tura, Waldemar
Buletin Problemistic, 1990-91
1 nagroda

samomat w 4 pos.