Charkowski temat

temat Charkowski (Harkov theme)

Złuda jest obalana przez dwa ruchy czarnych, które stają się obronami po wstępie.

Schemat tematu:
1.X? a!/b!
1.Y a 2.A, 1…b 2.B

temat Charkowski 2 (Harkov 2 theme)

Obalenie pierwszej złudy staje się wariantem w dwóch pozostałych fazach.

Schemat tematu:
1.X? a!
1.Y a 2.A
1.Z a 2.B

Mażul, Waldemar
Probleemblad, 1998
2 wyróżnienie honorowe

mat w 2 pos.

obieg

obieg (round trip)

Figura wykonuje okrężną (lub eliptyczną) drogę i wraca na pole początkowe. Manewr ten jest także nazywany Rundlauf (niem.).

Skerlovnik, Drago
Belgrad – Słowenia, 1970
1 miejsce

mat pomocniczy w 4 pos.

powrót

powrót (switchback)

Bierka wraca tą samą drogą na pole, na którym była już wcześniej.

Kwiatkowski, Marek
Wola Gułowska, 2001
2 nagroda
Album FIDE 2001-03

mat w 3 pos.

triangulacja

triangulacja (triangulation)

Bierka wraca na pole, na którym już była po odwiedzeniu co najmniej dwóch innych pól.

Rusinek, Jan
The Problemist, 1997
4 nagroda

wygrana

wołgogradzki temat

temat wołgogradzki (volgograd theme)

Wstęp i groźba z jednej fazy stają się odpowiednio groźbą i matem w drugiej fazie.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B, 1…a 2.(C)
1.D ~ 2.A, 1…a 2.B

Bruch, Wieland; Degener, Udo
Schach, 1997
nagroda
Album FIDE 1995-97

mat w 2 pos.

kombinacja Stocchi

kombinacja Stocchi (Stocchi combination)

Zamiana gry w trzech fazach z przeniesieniem matów z pierwszej fazy do drugiej i zamianą matów z drugiej do trzeciej.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B
1.Y c 2.A, 1…d 2.B
1.Z c 2.C, 1…d 2.D

Stocchi, Ottavio
Tijdschrift v. d. KNSB, 1954
2 nagroda

mat w 2 pos.

Umnow

ruch Umnowa (Umnov move)

1. W macie pomocniczym bierka dowolnego koloru rusza się na pole opuszczone przez inną bierkę.
2. Bierka rusza się na pole opuszczone przez bierkę przeciwnego koloru, która traci kontrolę nad tym polem.

temat Umnowa (Umnov theme)

Bierka rusza się na pole opuszczone przez bierkę przeciwnego koloru, która utrzymuje kontrolę nad tym polem.

mat Umnowa (Umnov mate)

Bierka matuje na polu opuszczonym przez bierkę przeciwnego koloru.

opóźniony Umnow (Umnov deferred)

Ruch na pole opuszczone co najmniej dwa ruchy wcześniej przez bierkę przeciwnego koloru.

Tura, Waldemar
Szachista, 1995-96
1-2 nagroda
Album FIDE 1995-97

samomat w 3 pos.

Barulina temat

temat Barulina 1 (Barulin 1 theme)

Unikanie duali poprzez kolejne wiązanie białych figur.

temat Barulina 2 (Barulin 2 theme)

Bierne unikanie duali, polegające na uwolnieniu czarnych bierek.

Wróbel, Marian
Berner Tagwacht, 1947
2 nagroda
Album FIDE 1945-55

mat w 2 pos.

Łoszyńskiego temat

temat Łoszyńskiego (Loshinsky theme)

W ślad za wykonującą ruchy obronne czarną figurą porusza się analogicznie biała figura.

Retter, Yosi
144 T.T. Probleemblad, 1995-96
2 wyróżnienie honorowe
Album FIDE 1980-82

mat w 2 pos.

Luukkonena temat

temat Luukkonena (Luukkonen theme)

W jednej fazie na kilka obron następuje ten sam mat. W drugiej fazie grozi ten mat, a po obronach występują inne maty (lub obrona jest obaleniem).

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.A
1.Y(?) ~ 2.A, 1…a 2.B/! , 1…b 2.C/!

Tura, Waldemar
Wola Gułowska, 2004
2 nagroda

samomat w 2 pos.