partia dowodowa

partia dowodowa (proof game)

Rodzaj problemu, w którym zadaniem rozwiązującego jest odtworzenie partii o zadanej liczbie ruchów, zaczynając od początkowej pozycji szachowej, w której końcową pozycją jest ta podana przez kompozytora. Rodzaj retroanalizy.

Grudziński, Henryk
The Problemist, 2013-14
2 nagroda

partia dowodowa w 23,5 pos.

FEN: r1b2bnr/1pp3p1/n4kp1/6q1/2R2Bp1/1PPPKN2/2P2PP1/1N1Q1B1R

Feldmanna 1 temat

temat Feldmanna 1 (Feldmann 1 theme)

Wzajemna zamiana matów (lub kontynuacji) po dwóch parach dowolnych i poprawionych ruchów czarnych w jednej fazie gry. Tematyczne pary wariantów mogą być wykonane przez dwie różne bierki, albo tę samą figurę liniową po dwóch różnych liniach. Inaczej nazywany jest tematem czarnej korekcji typu reciprok.

temat Feldmanna 1 cykliczny (cyclic Feldmann 1 theme)

Cykliczna zamiana matów (lub kontynuacji) po dowolnych i poprawionych ruchach trzech czarnych bierek w jednej fazie gry.

temat Feldmanna 1 białych (white Feldmann 1 theme)

Zamiana obaleń typu reciprok po dowolnych i poprawionych ruchach dwóch białych bierek.

temat Feldmanna 1 białych cykliczny (cyclic white Feldmann 1 theme)

Cykliczna zamiana obaleń po dowolnych i poprawionych ruchach trzech (lub więcej) białych bierek.

Szwedowski, Leopold
The Problemist, 1970-71
Album FIDE 1971-73
3 nagroda

mat w 2 pos.
b) Ga8->a2

FEN: B2B2q1/b2p4/1p2n1R1/Npkp1N1Q/4n2R/P1p1p3/8/K6b

Stocchi kombinacja

kombinacja Stocchi (Stocchi combination)

Zamiana gry w trzech fazach poprzez przeniesienie matów z pierwszej do drugiej i prostą zamianę z drugiej do trzeciej fazy. Jest to rodzaj tematu Ruchlisa rozdzielonego.

Szwedowski, Leopold
Memoriał R. Kapicy, Problemista 2002-2003
Album FIDE 2001-2003
4 nagroda

mat w 3 pos.

FEN: 5R2/2P4K/4Q1pb/3PnP2/2Ppk1Bp/2Rp2PN/2p2Bnr/2q2N1b

Cristoffanini temat

temat Cristoffanini (Cristoffanini theme)

Czarne wiążą pośrednio białą bierkę, grożącą czarnemu królowi, która mimo to matuje wykonując ruch wzdłuż linii związania (ruch Pelle).

Iwanow, Eugeniusz; Rosolak, Władysław
Orbit, 2007
4 pochwała

samomat w 2 pos.

FEN: 4B3/4br1R/4Nk1p/q3n2P/rn4QK/3p2NP/1B6/8

Żurawlewa temat

temat Żurawlewa (Zhuravlev theme)

Podwójna groźba ze złudy staje się wstępem i matem w wariancie.

Permyakov, Evgeny
Konkurs moskiewski, 2014
2 nagroda

mat w 2 pos.

FEN: 1n3B2/1Q3p2/4k3/2p3P1/1nK3N1/5NP1/3b4/3R1B2

kaprysu temat

temat kaprysu (caprice theme)

W złudzie groźba jest obalane przez ruch, który wywołuje pewien efekt (na przykład uwolnienie figury). Wstęp wywołuje ten sam efekt z nową groźbą. Groźba ze złudy pojawia się ponownie w wariancie.

Postnikov, Aleksandr
64, 1991
1 nagroda
Album FIDE 1989-91

mat w 2 pos.

FEN: 8/2p1Q3/5p1b/4nP2/2bp4/2n1kPP1/2R2N1N/4B2K

Czumakowa temat

temat Czumakowa (Chumakov theme)

W macie pomocniczym dwie bierki bite w jednej fazie blokują w drugiej fazie.

Cseh, Gabor
The Problemist, 1998
1 nagroda
Album FIDE 1998-2000

mat w 4,5 pos.
b) Hc6<->Sd6