temat C2

temat C2 (Theme C2)

Temat unikania duali, w którym w co najmniej dwóch wariantach czarne odblokowują pole obok króla,
zmuszając białe do otwarcia nowej linii w posunięciu matującym.

Ahues, Herbert
Die Schwalbe, 1940
6 wyróżnienie honorowe

mat w 2 pos.

FEN: 3r1QR1/7r/1R2bpN1/4Nkn1/1n2p3/4p1Kp/8/B7

temat C

temat C (Theme C)

Temat unikania duali, w którym w co najmniej dwóch wariantach czarne zamykają białą linię,
zmuszając białe do otwarcia nowej linii w posunięciu matującym.

Fleck, Ferenc
Magyar Sakkvilag, 1933
1 nagroda
Album FIDE 1914-44/I

mat w 2 pos.

FEN: 1nq5/8/1N4Q1/4k3/4P3/2R2r2/4NP2/1KB5

temat B2

temat B2 (Theme B2)

Czarne blokując pole pozwalają na zamknięcie białej linii w posunięciu matującym.
Inaczej nazywany tematem Somowa B2.

Żuk, Henryk
Arbejder Skak, 1955
1 nagroda
Album FIDE 1945-55

mat w 2 pos.

FEN: 4Q2K/2RN4/8/8/3p4/n2k1b2/R2Np3/1n2B1b1

temat B

temat B (Theme B)

Czarne otwierają białą linię, dzięki czemu inna biała linia może zostać zamknięta posunięciem matującym. Inaczej nazywany tematem Somowa B1.

Wróbel, Marian
Nepszava, 1934
1 nagroda
Album FIDE 1914-44/I

mat w 2 pos.

FEN: b2R3B/5N1K/p1B4b/p1P2R1p/Prk4r/Q1N1pp2/n2n4/5q2

temat A

temat A (Theme A)

Jedno z pól obok czarnego króla jest bronione przez dwie figury liniowe. Groźba zamyka jedną z tych linii, a czarny broniąc się zamyka drugą. Inaczej temat jest nazywany obroną Barulina.

Banaszek, Marcin
Jubileusz Polska-40, 1986
1 nagroda
Album FIDE 1986-88

mat w 2 pos.

FEN: 7B/K3N1qr/1p1P4/1P1B2R1/3k1pN1/bP1r2p1/2Qnn3/4R3

korekcja groźby

korekcja groźby (Threat correction)

Ruch białej bierki tematycznej wprowadza wstępną groźbę, ale powoduje również ogólną słabość, którą czarne wykorzystują w obronie. Żaden inny ruch białej bierki tematycznej nie jest w stanie przygotować mata na tę obronę. A zatem zamiast poprawiać ogólną słabość białe poprawiają groźbę.
Początkowa groźba powinna pojawić się ponownie po innej obronie.

Szwedowski, Leopold
Wola Gułowska, 1989
3 nagroda
Album FIDE 1989-91

mat w 2 pos.

FEN: 5B2/2p2P2/2p5/1p2k3/1P2p2K/2pbp2N/Q1N5/3R1R2

Feldmanna 2 temat

temat Feldmanna 2 (Feldmann 2 theme)

Zamiana matów po ruchu dowolnym i poprawionym tej samej czarnej bierki w dwóch fazach. Ruch poprawiony nie musi być ten sam.

temat Feldmanna 2 cykliczny (cyclic Feldmann 2 theme)

Cykliczna zamiana obron w trzech fazach czarnej korekcji, przy czym ruch poprawiony zmienia się z jednej fazy do następnej.

Szwedowski, Leopold
Hlas ludu, 1969
1 nagroda

mat w 2 pos.

FEN: 8/1p3p2/bP1K1P2/2p2Q1p/2kn3R/2N5/Pn1P4/bR6