temat B

temat B (Theme B)

Czarne otwierają białą linię, dzięki czemu inna biała linia może zostać zamknięta posunięciem matującym. Inaczej nazywany tematem Somowa B1.

Wróbel, Marian
Nepszava, 1934
1 nagroda
Album FIDE 1914-44/I

mat w 2 pos.

FEN: b2R3B/5N1K/p1B4b/p1P2R1p/Prk4r/Q1N1pp2/n2n4/5q2

temat A

temat A (Theme A)

Jedno z pól obok czarnego króla jest bronione przez dwie figury liniowe. Groźba zamyka jedną z tych linii, a czarny broniąc się zamyka drugą. Inaczej temat jest nazywany obroną Barulina.

Banaszek, Marcin
Jubileusz Polska-40, 1986
1 nagroda
Album FIDE 1986-88

mat w 2 pos.

FEN: 7B/K3N1qr/1p1P4/1P1B2R1/3k1pN1/bP1r2p1/2Qnn3/4R3

korekcja groźby

korekcja groźby (Threat correction)

Ruch białej bierki tematycznej wprowadza wstępną groźbę, ale powoduje również ogólną słabość, którą czarne wykorzystują w obronie. Żaden inny ruch białej bierki tematycznej nie jest w stanie przygotować mata na tę obronę. A zatem zamiast poprawiać ogólną słabość białe poprawiają groźbę.
Początkowa groźba powinna pojawić się ponownie po innej obronie.

Szwedowski, Leopold
Wola Gułowska, 1989
3 nagroda
Album FIDE 1989-91

mat w 2 pos.

FEN: 5B2/2p2P2/2p5/1p2k3/1P2p2K/2pbp2N/Q1N5/3R1R2

Feldmanna 2 temat

temat Feldmanna 2 (Feldmann 2 theme)

Zamiana matów po ruchu dowolnym i poprawionym tej samej czarnej bierki w dwóch fazach. Ruch poprawiony nie musi być ten sam.

temat Feldmanna 2 cykliczny (cyclic Feldmann 2 theme)

Cykliczna zamiana obron w trzech fazach czarnej korekcji, przy czym ruch poprawiony zmienia się z jednej fazy do następnej.

Szwedowski, Leopold
Hlas ludu, 1969
1 nagroda

mat w 2 pos.

FEN: 8/1p3p2/bP1K1P2/2p2Q1p/2kn3R/2N5/Pn1P4/bR6

partia dowodowa

partia dowodowa (proof game)

Rodzaj problemu, w którym zadaniem rozwiązującego jest odtworzenie partii o zadanej liczbie ruchów, zaczynając od początkowej pozycji szachowej, w której końcową pozycją jest ta podana przez kompozytora. Rodzaj retroanalizy.

Grudziński, Henryk
The Problemist, 2013-14
2 nagroda

partia dowodowa w 23,5 pos.

FEN: r1b2bnr/1pp3p1/n4kp1/6q1/2R2Bp1/1PPPKN2/2P2PP1/1N1Q1B1R

Feldmanna 1 temat

temat Feldmanna 1 (Feldmann 1 theme)

Wzajemna zamiana matów (lub kontynuacji) po dwóch parach dowolnych i poprawionych ruchów czarnych w jednej fazie gry. Tematyczne pary wariantów mogą być wykonane przez dwie różne bierki, albo tę samą figurę liniową po dwóch różnych liniach. Inaczej nazywany jest tematem czarnej korekcji typu reciprok.

temat Feldmanna 1 cykliczny (cyclic Feldmann 1 theme)

Cykliczna zamiana matów (lub kontynuacji) po dowolnych i poprawionych ruchach trzech czarnych bierek w jednej fazie gry.

temat Feldmanna 1 białych (white Feldmann 1 theme)

Zamiana obaleń typu reciprok po dowolnych i poprawionych ruchach dwóch białych bierek.

temat Feldmanna 1 białych cykliczny (cyclic white Feldmann 1 theme)

Cykliczna zamiana obaleń po dowolnych i poprawionych ruchach trzech (lub więcej) białych bierek.

Szwedowski, Leopold
The Problemist, 1970-71
Album FIDE 1971-73
3 nagroda

mat w 2 pos.
b) Ga8->a2

FEN: B2B2q1/b2p4/1p2n1R1/Npkp1N1Q/4n2R/P1p1p3/8/K6b

Stocchi kombinacja

kombinacja Stocchi (Stocchi combination)

Zamiana gry w trzech fazach poprzez przeniesienie matów z pierwszej do drugiej i prostą zamianę z drugiej do trzeciej fazy. Jest to rodzaj tematu Ruchlisa rozdzielonego.

Szwedowski, Leopold
Memoriał R. Kapicy, Problemista 2002-2003
Album FIDE 2001-2003
4 nagroda

mat w 3 pos.

FEN: 5R2/2P4K/4Q1pb/3PnP2/2Ppk1Bp/2Rp2PN/2p2Bnr/2q2N1b