Tura Waldemar – Memoriał P.Pechyonkin-100 – 2019 – dwuchodówki

Tura, Waldemar
Memoriał P.Pechyonkin-100, Uralsky Problemist, 2019
4 nagroda

mat w 2 pos.

FEN: 2K1R3/p2N4/RpPkp1r1/p2P3r/4pP2/2N5/8/1Q6

Rusinek Jan – Jubileusz Iwanowa – 2015 – samomat

Rusinek, Jan
Jubileusz Iwanowa, 2015
1 wyróżnienie honorowe

samomat w 2 pos.

FEN: 8/b4B2/2pQ2p1/r3pkpb/r5np/4pKpP/1B2P1R1/2qN4

Feldmanna 2 temat

temat Feldmanna 2 (Feldmann 2 theme)

Zamiana matów po ruchu dowolnym i poprawionym tej samej czarnej bierki w dwóch fazach. Ruch poprawiony nie musi być ten sam.

temat Feldmanna 2 cykliczny (cyclic Feldmann 2 theme)

Cykliczna zamiana obron w trzech fazach czarnej korekcji, przy czym ruch poprawiony zmienia się z jednej fazy do następnej.

Szwedowski, Leopold
Hlas ludu, 1969
1 nagroda

mat w 2 pos.

FEN: 8/1p3p2/bP1K1P2/2p2Q1p/2kn3R/2N5/Pn1P4/bR6

Tura Waldemar – StrateGems – 2018 – samomaty

Tura, Waldemar
StrateGems, 2018
2 nagroda

samomat w 3 pos.

FEN: q3R3/1p1Bn3/3B1QP1/pPP3p1/2Kpk1r1/1P1p4/3b1pN1/5bN1

Parzuch Stefan – 8th FIDE World Cup in Composing – 2020 – trzychodówki

Parzuch, Stefan
8th FIDE World Cup in Composing, 2020
2 pochwała

mat w 3 pos.

FEN: 2bNR2K/3p2pQ/1r1B4/pn1kp1p1/1bNp4/3p4/BP6/4r3

Tura Waldemar – Vodka – 2018 – samomaty

Tura, Waldemar
Vodka, 2018
2 nagroda

samomat w 3 pos.

FEN: 7B/2Pp2r1/B2K4/1q1p4/3k4/2NP4/1P3P2/2QR4