Jasik Andrzej – 11 WCCT – 2022 – wielochodówki – 23-24 miejsce

Jasik, Andrzej
11 WCCT, 2022
23-24 miejsce

mat w 6 pos.

FEN: 2b1N1B1/1p1p2p1/2p3P1/r3kp2/2Pp3P/1P3K2/1Pp2PR1/4B3

Soroka Iwan; Banaszek Marcin – Sergiy Borodavkin 50 JT – 2020 – samomaty – 1 nagroda

Dzisiaj mistrz Marcin Banaszek obchodzi 75-te urodziny. Z tej okazji składam mu najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia i dalszych sukcesów na polu kompozycji szachowej. Poniżej zamieszczam piękny wielochodowy samomat jubilata, realizujący temat czterech promocji.

Soroka, Iwan; Banaszek, Marcin
Sergiy Borodavkin 50 JT, 2020
1 nagroda

samomat w 7 pos.

FEN: 8/3NP3/5B2/1p6/1P4R1/1P3k1B/2p1pN2/3bK1Q1

Milewski Stefan – Polski Związek Szachowy – 2020 – maty pomocnicze – 5-8 wyróżnienie honorowe

Milewski, Stefan
Polski Związek Szachowy, 2020
5-8 wyróżnienie honorowe

mat pomocniczy w 3 pos.
4 rozwiązania

FEN: 4b3/p2q1p1p/5P2/8/P3kP2/RB6/4p1K1/6n1

Skrzek Janusz – Jubileusz 55-lecia urodzin

Dzisiaj mistrz Janusz Skrzek obchodzi 55-te urodziny. Z tej okazji składam mu najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia i dalszych sukcesów na polu kompozycji szachowej. Poniżej zamieszczam jego samomat.

Skrzek, Janusz; Tura, Waldemar
Wola Gułowska, 2008
1-2 nagroda

samomat w 2 pos.

FEN: 7b/2Rp4/6q1/1p1N4/4b3/ppnp4/3n2Q1/K1kBR3

Tura Waldemar – 11 WCCT – 2022 – samomaty – 22 miejsce

Tura, Waldemar
11 WCCT, 2022
22 miejsce

samomat w 3 pos.

FEN: 8/pB6/Q4Bn1/K1k2N2/b7/1ppP4/1r2R3/1rRn4

Tura Waldemar – Memorial M.Havel-140 – Kudesnik – 2020 – samomaty – 3 nagroda

Tura, Waldemar
Memorial M.Havel-140, Kudesnik, 2020
3 nagroda

samomat w 3 pos.

FEN: 1N3b2/1p2rP2/1Rn1k3/1PKpN2B/3Q2P1/7b/8/5R2