Zimmer Eligiusz – A. Feoktistov – 70 – 2018 – maty pomocnicze – specjalna pochwała

Zimmer, Eligiusz
A.Feoktistov-70, 2018
specjalna pochwała

mat pomocniczy w 2 pos.
2 rozwiązania

FEN: 5NNR/6k1/7b/2K5/8/8/8/8

Tura Waldemar – SuperProblem – 2019 – samomaty – 2 nagroda

Tura, Waldemar
SuperProblem, 2019
1 nagroda

samomat w 2 pos.

FEN: q7/pB6/3n3Q/R1n5/1BPk1PPp/NPp2Kpp/4p1rr/2N4b

Babiarz Andrzej – Bogusz Piliczewski – 50 – 2021 – dwuchodówki – 5 pochwała

Babiarz, Andrzej
Bogusz Piliczewski – 50, 2021
5 pochwała

mat w 2 pos.

FEN: 8/1b6/2QN4/3N4/6p1/2p2kp1/8/1n2K2R

Piliczewski Bogusz – Sem Szachmatnych Not – 2021 – dwuchodówki – 2 nagroda

Piliczewski, Bogusz
Sem Szachmatnych Not, 2021
2 nagroda

mat w 2 pos.

FEN: 4K3/3B2Q1/8/3k4/7N/8/1N1B4/8

Milewski Stefan – Liga na Makedonski Problemisti – 2018 – trzychodówki – 7 miejsce

Milewski, Stefan
Liga na Makedonski Problemisti, 2018
7 miejsce

mat w 3 pos.

FEN: 7K/5p2/5k2/3R1Pb1/2n2pP1/1B3P2/2p4Q/2B5

Marciniszyn Jakub – 10th WCCT – 2017 – maty pomocnicze – 14-16 miejsce

Marciniszyn, Jakub
10th WCCT, 2017
14-16 miejsce

mat pomocniczy w 3 pos.
b)Pf6->e6

FEN: 8/q1p5/b4p1p/rn2k3/pR6/1p1K2nr/5B1b/8

Zalewski Mieczysław – Szachy – 1972 – dwuchodówki – 1 pochwała

Dzisiaj zamieszczam piękne zadanie naszego mistrza opublikowane 50 lat temu i niedocenione w konkursie „Szachów”. Jest to doskonały przykład tematu Zagorujki w miniaturze. 19 lat później, w 1991 roku w Memoriale Brona, to samo zadanie opublikował Aleksandr Kuzovkov i otrzymał za nie 1 nagrodę!

Zalewski, Mieczysław
Szachy, 1972
1 pochwała

mat w 2 pos.

FEN: 7b/8/4Q3/8/1K1k3r/8/4P3/3N4