Tuhan-Baranowski Leon

Urodził się 22 czerwca 1907 roku w Petersburgu, zmarł 27 kwietnia 1954 we Frankfurcie. Mistrz krajowy kompozycji szachowej (2023). W 1924 debiutował jako kompozytor szachowy na łamach „Deutsche Schachzeitung”. Ułożył ponad 300 zadań, głównie dwuchodówek, z których wiele uzyskało nagrody i wyróżnienia w kraju i za granicą. Redagował działy szachowe m. in. w warszawskich pismach „Dzień Polski” i „Strzelec” oraz w krakowskim „Czasie”. Współpracował z wieloma czasopismami zagranicznymi, m. in. z „L’Echiquier” i „Kagans Neueste Schachnachrichten”. Jest autorem książek: Elementarna strategia gry szachowej (Warszawa 1932) oraz Szach królowi. Reportaż z partii szachów (Warszawa 1939). Po II wojnie światowej przebywał na emigracji, publikując pod pseudonimem Wormatius. W konkursach uzyskał kilkadziesiąt wyróżnień, w tym 15 nagród, z czego 7 pierwszych. Jedno jego zadanie dostało się do Albumu FIDE (1 pkt.).

Felieton o nim można znaleźć na stronie: Szachowej Vistuli.

Internetowe bazy problemów szachowych zawierające jego zadania:

Yet another chess problem database: Leon Tuhan-Baranowski

Chess Problem Database Server: Leon Tuhan-Baranowski

Tuhan-Baranowski, Leon
Schweizerische Arbeiter-Schachzeitung, 1953
2 nagroda
Album FIDE 1945-55

mat w 2 pos.

FEN: 4Nn2/5Bb1/5N2/2Qppk2/5P2/6R1/8/K7

Rduch Franciszek

Urodził się 22 października 1886 roku we Lwowie, zmarł 17 maja 1942 roku. Mistrz krajowy kompozycji szachowej (2023). We Lwowie ukończył wydział prawny z tytułem doktora. Od 1918 roku mieszkał w Rumunii, ale zawsze uważał się za Polaka. W konkursach uzyskał kilkadziesiąt wyróżnień, w tym 31 nagród, z czego 6 pierwszych. Pięć jego zadań trafiło do Albumu FIDE (5 pkt.).

Internetowe bazy problemów szachowych zawierające jego zadania:

Yet another chess problem database: Franciszek Rduch

Chess Problem Database Server: Franciszek Rduch

Rduch, Franciszek
Trollhättans Schacksällskap, 1934
3 nagroda
Album FIDE 1914-44/II

mat w 3 pos.

FEN: 8/3Pp3/1b2PN2/4k2b/1P1N1R1K/5p2/1PP4B/3n4

Goldstein Aleksander

Urodził się 24 lutego 1911 roku w Warszawie, zmarł 28 września 1988 roku. Mistrz krajowy kompozycji szachowej (2023). Z wykształcenia prawnik, ukończył Uniwersytet Warszawski, adwokat. Wyemigrował do Australii. Pierwsze jego zadania ukazały się w 1930 roku. Był jednym z założycieli Warszawskiego Koła Problemistów. Komponował głównie dwuchodówki i trzychodówki. W konkursach uzyskał kilkadziesiąt wyróżnień, w tym 35 nagród, z czego 15 pierwszych. Sześć jego zadań trafiło do Albumu FIDE (5,5 pkt.).

Na stronie ozproblems.com znajduje się książka, którą opracowali Bob Meadley i Peter Wong, opisująca jego życie i zadania: Alexander Goldstein.

Internetowe bazy problemów szachowych zawierające jego zadania:

Yet another chess problem database: Aleksander Goldstein

Chess Problem Database Server: Aleksander Goldstein

Whyatt, William; Goldstein, Aleksander
114 T.T. British Chess Federation, 1966-67
1 nagroda
Album FIDE 1965-67

mat w 3 pos.

FEN: 1r2rB2/7n/3R2Bp/4k2K/5pPQ/1Np1p3/nqN3PP/2b5

Fux Janusz

Urodził się w 1914 roku w Białymstoku, nieznana jest data jego śmierci – zaginął w czasie okupacji niemieckiej. Mistrz krajowy kompozycji szachowej (2023). Podczas studiów w Warszawie zainteresował się kompozycją szachową i stał się aktywnym członkiem Warszawskiego Koła Problemistów. Pierwsze zadania opublikował w 1931 i już w 1932 był dojrzałym problemistą. Poza tym kilka razy sędziował krajowe konkursy. Komponował głównie dwuchodówki i trzychodówki. W konkursach uzyskał kilkadziesiąt wyróżnień, w tym kilkanaście nagród, z czego 5 pierwszych. Najwięcej komponował w latach 1932-38. Trzy jego zadania trafiły do Albumu FIDE (3 pkt.).

Fux, Janusz
Gazeta Polska 1936
1 nagroda
Album FIDE 1914-44/II

mat w 3 pos.

FEN: 2n4r/p2pn1pb/K1kB4/4bq2/2Nppp2/pB6/3Q4/r7

Szypulski Andrzej

Andrzej Szypulski
źródło: Andrzej Szypulski

Urodził się 13 sierpnia 1962 roku w Gołdapi. Mistrz międzynarodowy (1988). W kompozycji szachowej zadebiutował w 2022 roku. Opublikował 34 zadania szachowe, głównie wielochodówki (stan na 2023-02-25). Do tej pory zdobył 2 wyróżnienia honorowe.

Internetowe bazy problemów szachowych zawierające jego zadania:
Yet another chess problem database: Andrzej Szypulski
Chess Problem Database Server: Andrzej Szypulski
Więcej informacji o nim można znaleźć na stronie Szachy w Polsce.

Szypulski, Andrzej
Polski Związek Szachowy, 2022

mat w 3 pos.

FEN: 8/8/8/4kP1N/4B3/P7/6Q1/2K5