Szypulski Andrzej

Andrzej Szypulski
źródło: Andrzej Szypulski

Urodził się 13 sierpnia 1962 roku w Gołdapi. Mistrz międzynarodowy (1988). W kompozycji szachowej zadebiutował w 2022 roku. Opublikował 34 zadania szachowe, głównie wielochodówki (stan na 2023-02-25). Do tej pory zdobył 2 wyróżnienia honorowe.

Internetowe bazy problemów szachowych zawierające jego zadania:
Yet another chess problem database: Andrzej Szypulski
Chess Problem Database Server: Andrzej Szypulski
Więcej informacji o nim można znaleźć na stronie Szachy w Polsce.

Szypulski, Andrzej
Polski Związek Szachowy, 2022

mat w 3 pos.

FEN: 8/8/8/4kP1N/4B3/P7/6Q1/2K5

Skrzek Janusz – Jubileusz 55-lecia urodzin

Dzisiaj mistrz Janusz Skrzek obchodzi 55-te urodziny. Z tej okazji składam mu najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia i dalszych sukcesów na polu kompozycji szachowej. Poniżej zamieszczam jego samomat.

Skrzek, Janusz; Tura, Waldemar
Wola Gułowska, 2008
1-2 nagroda

samomat w 2 pos.

FEN: 7b/2Rp4/6q1/1p1N4/4b3/ppnp4/3n2Q1/K1kBR3

Lehmann Tadeusz – Jubileusz 65-lecia urodzin

Dzisiaj mistrz Tadeusz Lehmann obchodzi 65-te urodziny. Z tej okazji składam mu najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia i dalszych sukcesów na polu kompozycji szachowej.

Lehmann, Tadeusz
Quick Composing Tourney, Drezno, 2005
4 nagroda

mat pomocniczy 2 pos.
b) Pg4<->Pg5

FEN: 1B1q4/4b3/4P3/1p2P1p1/1R2PkP1/3r4/4K3/3r4

Drejak Marek

Marek Drejak
źródło: Marek Drejak (2021)

Urodził się 15 listopada 1953 roku w Tarnowie.
Młodość spędził w Krakowie, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracował jako programista w Krakowie do 1986 roku kiedy to wyjechał wraz z rodziną do Szwecji i od tej pory mieszka w Goteborgu. Tutaj pracował jako programista w Industrial and Financial Systems. Jest obywatelem polskim i szwedzkim.
W latach 1974-1976 opublikował kilkanaście zadań w czasopiśmie Szachy, w większości trzychodówki z matami wzorowymi. Uzyskał dwa wyróżnienia honorowe i dwie pochwały. Obecnie, świeżo na emeryturze, powraca do kompozycji szachowej.

Internetowe bazy problemów szachowych zawierające jego zadania:

Yet another chess problem database: Marek Drejak

Chess Problem Database Server: Marek Drejak

Drejak, Marek
Szachy, 1976
4 wyróżnienie honorowe

mat w 2 pos.

FEN: 1bRr4/3p4/5B2/R2Np2q/2BkP3/n2P4/K2P4/8

Nowe tytuły krajowe polskich problemistów 2022

Komunikat Komisji Kompozycji Szachowej
Polskiego Związku Szachowego
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

Komisja Kompozycji Szachowej PZSzach w dniu 4 kwietnia 2022 r. w trybie zdalnym podjęła następujące decyzje;
1.Na podstawie zdobytych punktów w konkursach międzynarodowych nadać tytuły następującym problemistom:
Tadeusz LEHMANN – mistrza krajowego kompozycji szachowej,
Piotr MURDZIA– mistrza krajowego kompozycji szachowej,
Bogusz PILICZEWSKI – mistrza krajowego kompozycji szachowej,
Andrzej BABIARZ – kandydata na mistrza krajowego kompozycji szachowej

Przewodniczący Komisji
Waldemar Tura

Adamów, 4 kwietnia 2022 r.

Komunikat (PDF)