Lačnego temat

temat Lačnego (Lačny theme)

Cykliczna zamiana trzech (lub więcej) matów w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B, 1…c 2.C
1.y a 2.B, 1…b 2.c, 1…c 2.A

temat Lačnego pełny (complete Lačny theme)

Cykliczna zamiana trzech matów w trzech fazach.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B, 1…c 2.C
1.y a 2.B, 1…b 2.C, 1…c 2.A
1.z a 2.C, 1…b 2.A, 1…c 2.B

Mladenovic, Miodrag
The Problemist, 1989-II
3 wyróżnienie honorowe

mat w 2 pos.

Arnhem temat

temat Arnhem (Arnhem theme)

Białe mają dwie złudy tematyczne, w których dwie czarne obrony są obaleniami lub wariantami kończącymi się tym samym matem.

Schemat tematu:
1.X? a 2.A, 1…b!
1.Y? b 2.A, 1…a!

temat Arnhem cykliczny (cyclic Arnhem theme)

Białe mają trzy złudy tematyczne, w których trzy czarne obrony są obaleniami lub wariantami kończącymi się tym samym matem.

Schemat tematu:
1.X? a 2.A, 1…b!
1.Y? b 2.A, 1…c!
1.Z? c 2.A, 1…a!

Iwanow, Eugeniusz
Memorial H.Mattison-75, Shakhmaty (Riga), 1970-71
1 nagroda
Album FIDE 1068-70

samomat w 2 pos.

wybór wstępu

wybór wstępu (option)

Rozwiązanie i co najmniej dwie złudy, obalane w różny sposób, są wykonywane tą samą bierką.

Hebelt, Wacław
Buletin Problemistic (2. konkurs miniatur), 1986-87
1 nagroda

mat w 2 pos.

odwrócenie

odwrócenie (reversal)

Zamiana typu reciprok pierwszego i matującego ruchu po tej samej obronie w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.A 1…a 2.B
1.B 1…a 2.A

odwrócenie groźby (threat-reversal)

Zamiana typu reciprok pierwszego ruchu i groźby w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B
1.B ~ 2.A

Mlynka, Karol
Sachsische Zeitung, 1983

mat w 2 pos.

Bartolowica temat

temat Bartolowica (Bartolovic theme)

W jednej fazie występują dwa maty po dwóch tematycznych obronach czarnych. W kolejnych dwóch fazach jeden z tych matów podlega zamianie, a drugi pozostaje taki sam.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B
1.Y a 2.C, 1…b 2.B
1.Z a 2.A, 1…b 2.D

Klemanic, Emil; Sovik, Stefan; Gvozdjak, Peter
8th WCCT, 2007-08
4 miejsce
Album FIDE 2007-09

mat w 2 pos.

Barnesa temat

temat Barnesa (Barnes theme)

W jednej fazie są dwie groźby, a w drugiej i trzeciej fazie groźby te występują pojedynczo.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB
1.Y ~ 2.A
1.Z ~ 2.B

Labai, Zoltan
Slovenska Organizacia Kompozicneho Sachu (miniatury), 1997-98
2 nagroda
Album FIDE 1995-97

mat w 2 pos.

Rudenki temat

temat Rudenki (Rudenko theme)

Dwie (lub więcej) groźby z jednej fazy pojawiają się jako maty w kolejnej fazie.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB
1.Y a 2.A, 1…b 2.B
(2 fazy)

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB
1.Y a 2.A
1.Z b 2.B
(3 fazy)

temat Rudenki – forma odwrócona (Rudenko theme – reversal form)

Dwie (lub więcej) groźby z pierwszej fazy pojawiają się jako maty w kolejnej fazie po tych samych obronach.

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB, 1…a 2.C, 1…b 2.D
1.Y a 2.A, 1…b 2.B
(2 fazy)

Schemat tematu:
1.X ~ 2.AB, 1…a 2.C, 1…b 2.D
1.Y a 2.A
1.Z b 2.B
(3 fazy)

Mażul, Waldemar
Die Schwalbe, 2000
3 nagroda
Album FIDE 1998-2000

mat w 2 pos.

Ruchlisa temat

temat Ruchlisa (Rukhlis theme)

Co najmniej dwa maty z przygotowania (lub złudy) są przeniesione do nowych obron w rozwiązaniu, a po oryginalnych obronach następują nowe zamienione maty.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B, 1…c 2.A??, 1…d 2.B??
1.Y a 2.C, 1…b 2.D, 1…c 2.A, 1…d 2.B

temat Ruchlisa idealny (ideal Rukhlis)

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B, 1…c 2.C, 1…d 2.D
1.Y a 2.E, 1…b 2.F, 1…c 2.A, 1…d 2.B

temat Ruchlisa cykliczny (cyclic Rukhlis)

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B
1.y b 2.A, 1…c 2.B
1.z a 2.B, 1…c 2.A

temat Ruchlisa rozdzielony (distributed Rukhlis)

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B
1.Y a 2.C, 1…c 2.A
1.Z b 2.D, 1…d 2.B

temat Ruchlisa rozszerzony (extended Rukhlis)

Temat Ruchlisa z więcej niż dwoma przeniesionymi matami.

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B, 1…c 2.C
1…d 2.A??, 1…e 2.B??, 1…f 2.C??
1.Y a 2.D, 1…b 2.E, 1…c 2.F
1…d 2.A, 1…e 2.B, 1…f 2.C

temat Ruchlisa zagęszczony (condensed Rukhlis)

Schemat tematu:
1.X a 2.A, 1…b 2.B, 1…c 2.B??
1.Y a 2.C, 1…b 2.A, 1…c 2.B

Żuk, Henryk
The Observer, 1960

mat w 2 pos.

Władimirowa temat

temat Władimirowa (Vladimirov theme)

Obalenia złud w rozwiązaniu stają się wariantami, w których białe matują tymi posunięciami, które były wstępem w złudach.

Schemat tematu:
1.A? a!
1.B? b!
1.X a 2.A, 1…b 2.B

temat Władimirowa idealny (ideal Vladimirov)

Temat Władimirowa, w którym w pierwszej złudzie występuje obrona „b”, po której mamy mat „C”, a w drugiej złudzie mamy obronę „a”, po której następuje mat „D”.

Schemat tematu:
1.A? b 2.C, 1…a!
1.B? a 2.D, 1…b!
1.X a 2.A, 1…b 2.B

temat Władimirowa zamknięty-krzyżowo 1 (cross-closed 1 Vladimirov)

Schemat tematu:
1.A? b 2.B, 1…a!
1.B? a 2.A, 1…b!

temat Władimirowa zamknięty-krzyżowo 2 (cross-closed 2 Vladimirov)

Schemat tematu:
1.A? a 2.C, 1…b 2.B
1.B? a 2.A, 1…b 2.D

paradoks 1 Władimirowa (Vladimirov paradox 1)

Jednowariantowy temat Władimirowa, w którym w pierwszej fazie występuje obrona „a”, po której mamy mat „B”, a w drugiej fazie mamy obronę „a”, po której następuje mat „A” (wstęp z pierwszej fazy).

Schemat tematu:
1.A a 2.B
1.Y a 2.A

paradoks 2 Władimirowa (Vladimirov paradox 2)

Jednowariantowy temat Władimirowa.

Schemat tematu:
1.A? a!
1.Y a 2.A

Banaszek, Marcin
The Problemist, 1996

mat w 2 pos.

Urania temat

temat Urania (Urania theme)

Całkowita zamiana funkcji tego samego ruchu białych w różnych fazach (pierwszy ruch, groźba i mat).

Schemat tematu:
1.A
1.X ~ 2.A
1.Y a 2.A

Iwanow, Eugeniusz
Wola Gułowska, 1996
2 nagroda
Album FIDE 1995-97

samomat w 2 pos.