Banaszek Marcin – Polski Związek Szachowy – 2018 – maty pomocnicze

Banaszek, Marcin
Polski Związek Szachowy, 2018
1 wyróżnienie honorowe

mat pomocniczy w 3 pos.
b) Kd5->d4

FEN: 8/8/5p2/3k4/K3nn2/2b3B1/2R5/8

korekcja groźby

korekcja groźby (Threat correction)

Ruch białej bierki tematycznej wprowadza wstępną groźbę, ale powoduje również ogólną słabość, którą czarne wykorzystują w obronie. Żaden inny ruch białej bierki tematycznej nie jest w stanie przygotować mata na tę obronę. A zatem zamiast poprawiać ogólną słabość białe poprawiają groźbę.
Początkowa groźba powinna pojawić się ponownie po innej obronie.

Szwedowski, Leopold
Wola Gułowska, 1989
3 nagroda
Album FIDE 1989-91

mat w 2 pos.

FEN: 5B2/2p2P2/2p5/1p2k3/1P2p2K/2pbp2N/Q1N5/3R1R2

Tura Waldemar – Memoriał P.Pechyonkin-100 – 2019 – dwuchodówki

Tura, Waldemar
Memoriał P.Pechyonkin-100, Uralsky Problemist, 2019
4 nagroda

mat w 2 pos.

FEN: 2K1R3/p2N4/RpPkp1r1/p2P3r/4pP2/2N5/8/1Q6

Jasik Andrzej – UAPA – 15th – 2021 – studia 3

Jasik, Andrzej
UAPA 15th, 2021
3 wyróżnienie honorowe

remis

FEN: 6k1/1b2b3/8/3npKN1/3N4/5np1/2Q5/8

Rusinek Jan – Jubileusz Iwanowa – 2015 – samomat

Rusinek, Jan
Jubileusz Iwanowa, 2015
1 wyróżnienie honorowe

samomat w 2 pos.

FEN: 8/b4B2/2pQ2p1/r3pkpb/r5np/4pKpP/1B2P1R1/2qN4

Nowe tytuły krajowe polskich problemistów 2021

Komunikat Komisji Kompozycji Szachowej
Polskiego Związku Szachowego
z dnia 20 listopada 2021 roku

Komisja Kompozycji Szachowej Polskiego Związku Szachowego w składzie:
Piotr MURDZIA, Stefan PARZUCH, Bogusz PILICZEWSKI. Jan RUSINEK i Waldemar TURA
w dniu 20 listopada 2021 r. w trybie zdalnym podjęła następujące decyzje:
1.Na podstawie zdobytych punktów w konkursach krajowych i międzynarodowych tytuły otrzymują:
Piotr Andrzej RUSZCZYŃSKI – arcymistrza krajowego kompozycji szachowej
Włodzimierz PROSKUROWSKI – mistrza krajowego kompozycji szachowej.

Przewodniczący Komisji
Waldemar Tura

Adamów, 20 listopada 2021 r.

Komunikat (PDF)

Feldmanna 2 temat

temat Feldmanna 2 (Feldmann 2 theme)

Zamiana matów po ruchu dowolnym i poprawionym tej samej czarnej bierki w dwóch fazach. Ruch poprawiony nie musi być ten sam.

temat Feldmanna 2 cykliczny (cyclic Feldmann 2 theme)

Cykliczna zamiana obron w trzech fazach czarnej korekcji, przy czym ruch poprawiony zmienia się z jednej fazy do następnej.

Szwedowski, Leopold
Hlas ludu, 1969
1 nagroda

mat w 2 pos.

FEN: 8/1p3p2/bP1K1P2/2p2Q1p/2kn3R/2N5/Pn1P4/bR6