Parzuch Stefan – Mat – 2021 – maty pomocnicze – 4 wyróżnienie honorowe

Parzuch, Stefan
Mat, 2021
4 wyróżnienie honorowe

mat pomocniczy w 2 pos.
b) -Se4
c) -Wf3

FEN: K7/8/3p4/5p2/4nkN1/2Bp1rbP/4p3/8

Zimmer Eligiusz – Probleemblad – 2022 – maty pomocnicze – 5 pochwała

Zimmer, Eligiusz
Probleemblad, 2022
5 pochwała

mat pomocniczy w 2 pos.

FEN: 7B/7b/6k1/6Pp/R7/6K1/8/8

Murdzia Piotr – Minski Martin – Polski Związek Szachowy – 2019 – studia – 1 nagroda

Murdzia Piotr; Minski Martin
Polski Związek Szachowy, 2019
1 nagroda
Album FIDE 2019-21

wygrana

FEN: 6kn/3r1b2/1R4p1/2Pp2P1/1B4P1/8/6P1/3K4

Jasik Andrzej – UAPA – 9th – 2019 – studia – 1-2 nagroda

Jasik, Andrzej
UAPA – 9th, 2019
1-2 nagroda
Album FIDE 2019-21

wygrana

FEN: 3k4/R2pp1N1/5P2/4P3/8/3r1pp1/8/4K3

Tura Waldemar – Polski Związek Szachowy – 2021 – samomaty w 2 – 2 nagroda

Tura, Waldemar
Polski Związek Szachowy, 2021
2 nagroda

samomat w 2

FEN: 2q4b/3R1p2/5p2/2r1pK1B/2R1p2Q/3bkp2/4pn2/1N4B1

Banaszek Marcin – Roman Zalokotsky MT – Problemist Ukrainy – 2022 – samomaty – 5 nagroda

Banaszek, Marcin
Roman Zalokotsky MT, Problemist Ukrainy, 2022
5 nagroda

samomat w 18 pos.

FEN: n2RR3/2p1bNp1/1p2k1B1/1p1N4/1P4K1/3p4/4P1p1/5bQ1

Halski Marek – 5 konkurs tematyczny FRME – 2023 – studia – 1-2 nagroda

Halski, Marek
5 konkurs tematyczny FRME, 2023
1-2 nagroda

remis

FEN: 8/2bP4/8/2kpp3/1R6/2rPKp2/8/N7