Spotkanie polskich problemistów – Sękocin Stary 4 marca 2023

W dniu 4 marca 2023 roku w hotelu Groman w Sękocinie Starym pod Warszawą odbyło się spotkanie polskich problemistów. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komisji Kompozycji Szachowej PZSzach: Waldemar Tura (Przewodniczący Komisji), Piotr Murdzia, Stefan Parzuch, Bogusz Piliczewski i Jan Rusinek. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Brzozowicz, Jacek Gigoła, Michał Koziorowicz, Tadeusz Lehmann, Jan Lipka, Jakub Marciniszyn i Krzysztof Spičak.

Spotkanie problemistów (2023)
źródło: Kinga Piliczewska (2023)
Na zdjęciu od lewej siedzą: Tadeusz Lehmann, Waldemar Tura, Jan Rusinek i Bogusz Piliczewski.
Od lewej stoją: Jan Lipka, Krzysztof Spičak, Jacek Gigoła, Jarosław Brzozowicz, Stefan Parzuch, Piotr Murdzia, Michał Koziorowicz i Jakub Marciniszyn.

Na początku spotkania rozdano dyplomy, potwierdzające uzyskanie tytułów krajowych przez poniższych problemistów:
1. Piotr Andrzej Ruszczyński – arcymistrza krajowego kompozycji szachowej (2021)
2. Tadeusz Lehmann – mistrza krajowego kompozycji szachowej (2022)
3. Jakub Marciniszyn – mistrza krajowego kompozycji szachowej (2020)
4. Piotr Murdzia – mistrza krajowego kompozycji szachowej (2022)
5. Bogusz Piliczewski – mistrza krajowego kompozycji szachowej (2022)
6. Włodzimierz Proskurowski – mistrza krajowego kompozycji szachowej (2021)
7. Andrzej Babiarz – kandydata na mistrza krajowego kompozycji szachowej (2022)
8. Marian Frąk – kandydata na mistrza krajowego kompozycji szachowej (2020)
9. Zbigniew Szczep – kandydata na mistrza krajowego kompozycji szachowej (2020)
Dyplomy dla osób nieobecnych zostaną wysłane pocztą.

Waldemar Tura zrzekł się funkcji przewodniczącego komisji z powodów zdrowotnych i zaproponował, aby tę funkcję przejął Bogusz Piliczewski. W głosowaniu zebrani uczestnicy spotkania poparli jednogłośnie tę propozycję. Bogusz Piliczewski zaproponował aby w miejsce Waldemara Tury do komisji dołączył Jarosław Brzozowicz. Od dnia 7 marca 2023 r. Komisja Kompozycji Szachowej PZSzach działać będzie w składzie: Bogusz Piliczewski (Przewodniczący), Jarosław Brzozowicz, Piotr Murdzia, Stefan Parzuch i Jan Rusinek.

W dalszej części spotkania uczestnicy spotkania prezentowali swoje zadania szachowe. Każde z tych zadań zostało omówione najpierw przez autora, a następnie poddane dyskusji.

Spotkanie problemistów (2023)
źródło: Tadeusz Lehmann (2023)

Waldemar Tura zachęcał uczestników spotkania do przysyłania swoich zadań na konkurs Polskiego Związku Szachowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *