anty-odwrócenie groźby

anty-odwrócenie groźby (threat anti-reversal)

Brak możliwości zamiany wstępu i groźby w dwóch fazach.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B
1.B ~ 2.A??

cykliczne anty-odwrócenie groźby (cyclic threat anti-reversal)

Trzy ruchy białych występują w trzech fazach w cyklicznych parach: wstępu i groźby.

Schemat tematu:
1.A ~ 2.B
1.B ~ 2.C
1.C ~ 2.A

Sanders, Ivor L.
The Problemist, 1993

mat w 2 pos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *