Władimirowa temat

temat Władimirowa (Vladimirov theme)

Obalenia złud w rozwiązaniu stają się wariantami, w których białe matują tymi posunięciami, które były wstępem w złudach.

Schemat tematu:
1.A? a!
1.B? b!
1.X a 2.A, 1…b 2.B

temat Władimirowa idealny (ideal Vladimirov)

Temat Władimirowa, w którym w pierwszej złudzie występuje obrona „b”, po której mamy mat „C”, a w drugiej złudzie mamy obronę „a”, po której następuje mat „D”.

Schemat tematu:
1.A? b 2.C, 1…a!
1.B? a 2.D, 1…b!
1.X a 2.A, 1…b 2.B

temat Władimirowa zamknięty-krzyżowo 1 (cross-closed 1 Vladimirov)

Schemat tematu:
1.A? b 2.B, 1…a!
1.B? a 2.A, 1…b!

temat Władimirowa zamknięty-krzyżowo 2 (cross-closed 2 Vladimirov)

Schemat tematu:
1.A? a 2.C, 1…b 2.B
1.B? a 2.A, 1…b 2.D

paradoks 1 Władimirowa (Vladimirov paradox 1)

Jednowariantowy temat Władimirowa, w którym w pierwszej fazie występuje obrona „a”, po której mamy mat „B”, a w drugiej fazie mamy obronę „a”, po której następuje mat „A” (wstęp z pierwszej fazy).

Schemat tematu:
1.A a 2.B
1.Y a 2.A

paradoks 2 Władimirowa (Vladimirov paradox 2)

Jednowariantowy temat Władimirowa.

Schemat tematu:
1.A? a!
1.Y a 2.A

Banaszek, Marcin
The Problemist, 1996

mat w 2 pos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *