arcymistrz

arcymistrz (grandmaster)

Najwyższy tytuł szachowy.

arcymistrz międzynarodowy kompozycji szachowej (Grandmaster of the FIDE for Chess Compositions)

Tytuł nadawany przez FIDE na wniosek Światowej Federacji Kompozycji Szachowej (WFCC) za uzyskanie 70 pkt. za zadania zamieszczone w albumach FIDE, przy czym za studium otrzymuje się 1 2/3 pkt., a za pozostałe kompozycje szachowe 1 pkt. Jan Rusinek jako pierwszy z Polaków zdobył ten tytuł w 1992 r.

arcymistrz międzynarodowy w solvingu (International Solving Grandmaster of the FIDE)

Tytuł nadawany przez FIDE na wniosek Światowej Federacji Kompozycji Szachowej (WFCC). Aby uzyskać ten tytuł, solver musi wypełnić trzy normy, w tym przynajmniej jedną w mistrzostwach świata lub Europy, oraz osiągnąć ranking 2550. Solver uzyskuje normę za osiągnięcie rankingu 2650 w turnieju, w którym startuje minimum pięciu zawodników o rankingu minimum 2550. Piotr Murdzia jako pierwszy z Polaków uzyskał ten tytuł w 2002 r.

arcymistrz krajowy kompozycji szachowej (national grandmaster for chess compositions)

Tytuł nadawany przez Polski Związek Szachowy na wniosek Komisji Kompozycji Szachowej za uzyskanie 560 pkt. za zadania wyróżnione, w tym minimum 200 pkt. za zadania zamieszczone w albumach FIDE (20 zadań). Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminie klasyfikacyjnym problemistów szachowych.

Rusinek, Jan
4 WCCT, 1990-92
4 miejsce
Album FIDE 1989-91

remis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *