oryginalność

oryginalność (originality)

Jeśli istnieje starsze zadanie szachowe, które przedstawia tę samą ideę w ten sam sposób, późniejsze zadanie jest antycypowane. Jeśli pozycja jest taka sama (lub odbita), problem jest całkowicie antycypowany. W obu przypadkach późniejszy problem jest wykluczony z konkursu. Istotnymi cechami zadania szachowego są treść i forma. Generalnie wszystko, co nie jest oczywiste, jest piękne. Posunięcia szachujące, zabieranie pól czarnemu królowi, bicie i wiązanie czarnych bierek nie są uznawane za piękne. Piękne ruchy są ciche i ukryte: oddanie wolnych pól czarnemu królowi, wystawienie białego króla na szachy, rozwiązanie czarnej bierki, poświęcenia, samozwiązanie białej bierki, oddalenie białej bierki od celu. Oczywiście w rozwiązaniu wszystkie ruchy nie mogą być nieoczekiwane, dlatego powyższe kryteria odnoszą się do pierwszego ruchu. Naturalnie niektóre idee są na tyle trudne do zrealizowania, że dopuszcza się w nich słaby wstęp.

Hebelt, Wacław
Mecz Polska – Węgry, 1938
1 nagroda
Album FIDE 1914-44/I

mat w 2 pos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *