unikanie duali

unikanie duali (dual avoidance)

Po obronie czarnych wydaje się, że białe mają kilka matów lub możliwości. Jednak z różnych przyczyn tylko jedna możliwość przechodzi.

częściowe unikanie duali (partial dual avoidance)

Ogólnie rzecz biorąc, częściowo unikany dual, to mat, którego zapobiega się w jednym wariancie, a który przechodzi w drugim.

cykliczne unikanie duali (cyclic dual avoidance)

Trzy lub więcej matów pojawiających się w cyklicznych parach (jeden rzeczywisty i jeden pozorny), w taki sposób, że mat pozorny pojawia się w następnym wariancie jako rzeczywisty, a mat pozorny w ostatnim wariancie zamyka cykl stając się rzeczywistym w pierwszym wariancie. Możliwe jest także cykliczne unikanie duali w trojaczkach (jeden rzeczywisty i dwa pozorne).

całkowite unikanie duali (total dual avoidance)

Mat, którego się zapobiega, nie przechodzi w innym wariancie.

Dzisiaj zamieszczam dwuchodówkę kompozytora rosyjskiego.

Адабашев, Марк
Шахматы в СССР, 1938
1 nagroda

mat w 2 pos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *