pat

pat (stalemate)

Koniec partii szachowej, charakteryzujący się tym, że strona będąca na ruchu nie może wykonać żadnego posunięcia, a jej król nie jest atakowany.

pat czysty (pure stalemate)

Pozycja patowa, w której każde pole wokół czarnego króla jest tylko raz atakowane lub blokowane przez czarną bierkę. Figura blokująca może być związana, jeśli jest to konieczne do dania pata.

pat ekonomiczny (economical stalemate)

Pozycja patowa, w której biorą udział wszystkie figury strony patującej. Wyjątek może stanowić król.

pat wzorowy (model stalemate)

Połączenie pata czystego i ekonomicznego.

pat idealny (ideal stalemate)

To pat wzorowy, w którym biorą udział wszystkie bierki znajdujące się na szachownicy.

pat lustrzany (mirror stalemate)

Pozycja patowa, w której wszystkie pola wokół patowanego króla są puste.

pat doskonały (perfect stalemate)

Połączenie pata wzorowego i lustrzanego.

Poniżej przykład studium naszego arcymistrza, które kończy się patem.

Rusinek, Jan
StrateGems 1998
1 nagroda

remis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *