piccaniny temat

temat piccaniny (pickaninny theme)

Gra czarnego pionka stojącego na 7 linii na cztery różne sposoby. Por. temat albino.

Poniżej zamieszczam zadanie, w którym ten temat jest zrealizowany dwukrotnie. Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania.

Watson, Charles Gilbert Marriott
Melbourne Leader 1918
1 nagroda
Album FIDE 1914-44/I

mat w 2 pos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *