werdykt

werdykt  (award)

Wynik konkursu w układaniu zadań lub studiów przygotowany przez wybranego wcześniej sędziego. Werdykt staje się ostatecznym po jego zatwierdzeniu, zwykle po trzech miesiącach.

Z reguły sędzia wybiera kilka nagród, wyróżnień honorowych i pochwał. W konkursie drużynowym sędzia zwykle ustala jedynie kolejność miejsc.

nagroda (prize)

Najwyższe wyróżnienie w konkursie układania kompozycji szachowych charakteryzujące się oryginalnością pomysłu z przekonującą formą realizacji.

wyróżnienie honorowe (honourable mention)

Pośrednie wyróżnienie w konkursie układania kompozycji szachowych charakteryzujące się oryginalnością pomysłu z formalną słabością realizacji. Niekiedy określane jako wzmianka zaszczytna.

pochwała (commendation)

Najniższe wyróżnienie w konkursie układania kompozycji szachowych charakteryzujące się atrakcyjnością bez szczególnej oryginalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *