mat

mat  (mate)

Koniec partii szachowej, charakteryzujący się tym, że król jednej ze stron jest atakowany i nie może być obroniony w żaden sposób. W kompozycji szachowej wyróżniamy niżej wymienione rodzaje matów.

mat czysty (pure mate)

Pozycja matowa, w której każde pole wokół czarnego króla jest tylko raz atakowane lub blokowane przez czarną bierkę. Figura blokująca może być związana, jeśli jest to konieczne do dania mata. Podwójny szach jest dozwolony, jeśli czarne mogłyby się obronić bez niego.

mat ekonomiczny (economical mate)

Pozycja matowa, w której biorą udział wszystkie figury strony matującej. Wyjątek może stanowić król.

mat wzorowy (model mate)

Połączenie mata czystego i ekonomicznego.

mat idealny (ideal mate)

To mat wzorowy, w którym biorą udział wszystkie bierki znajdujące się na szachownicy.

mat lustrzany (mirror mate)

Pozycja matowa, w której wszystkie pola wokół matowanego króla są puste.

mat doskonały (perfect mate)

Połączenie mata wzorowego i lustrzanego.

Williams, Philip Hamilton
Birmingham News 1897

mat w 2 pos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *