wstęp

wstęp (key)

Pierwsze posunięcie rozwiązania zadania szachowego. Dodatkowy, niezamierzony wstęp uznaje się za rozwiązanie uboczne.

Wyróżnia się następujące typy wstępów:

  • szachujący;
  • zabierający czarnemu królowi wolne pole;
  • zabierający i oddający czarnemu królowi jedno pole;
  • oddający czarnemu królowi jedno wolne pole;
  • oddający czarnemu królowi dwa wolne pola;
  • oddający czarnemu królowi trzy lub więcej wolnych pól;

Istnieje wiele tematów w kompozycji szachowej, w których ważną rolę odgrywa wybór wstępu.

Poniżej przedstawiam zadanie z dziewiętnastego wieku z zaskakującym wstępem.

Finlayson, William
Chess Chips 1878

mat w 2 pos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *