mat pomocniczy

mat pomocniczy (helpmate)

Zadanie szachowe, w którym obie strony dążą do zamatowania czarnego króla. W macie pomocniczym mogą zaczynać zarówno białe jak i czarne.

Typy matów pomocniczych zależne od liczby rozgałęzień rozwiązań są następujące:

  • Typ Neyman: n111
  • Typ Barthelemy: 11n1
  • Typ Dawson: mn11
  • Typ Gussopulo: 1mn1
  • Typ Hernitz: mnp1
  • Typ Kardos: m1n1

gdzie m, n i p oznaczają liczbę rozgałęzień. 3111 oznacza, że mamy 3 rozwiązania z różnymi pierwszymi posunięciami. 1211 oznacza, że mamy 2 rozwiązania, w których pierwsze posunięcie się powtarza, a drugie jest różne.

Poniżej przedstawiam świetny mat pomocniczy polskiego arcymistrza.

Tura, Waldemar
The Problemist 1993
5 nagroda
Album FIDE 1992-94

mat pomocniczy w 2 pos.
2111

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *