Album FIDE

Album FIDE (FIDE album)

Zbiór najlepszych problemów i studiów szachowych z pewnego okresu (zwykle trzech lat) wydawany przez FIDE, za pośrednictwem Światowej Federacji Kompozycji Szachowej (WFCC).

Obecnie problemy wysłane do publikacji są rozpatrywane przez trzech sędziów. Każdy z nich może przydzielić od 0 do 4 punktów. Jeśli łączny wynik wyniesie 8 punktów lub więcej zadanie zostaje włączone do Albumu. Czasami wymagana suma punktów zostaje obniżona do 7,5 punktów.

Tytuły międzynarodowe w kompozycji szachowej są przyznawane na podstawie zadań opublikowanych w albumach FIDE. Każde zadanie otrzymuje 1 punkt, a każde studium 1,66 punktów. W przypadku kompozycji opublikowanych przez kilku autorów wynik dzieli się przez liczbę kompozytorów.

Opracowano na podstawie:

Velimirovic Milan, Valtonen Kari, 2012, Encyclopedia of Chess Problems:  themes and terms, Beograd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *