Abdurahmanovic’a temat 2

temat Abdurahmanovic’a 2 (Abdurahmanovic 2 theme)

W macie pomocniczym w dwóch posunięciach: w pozycji początkowej biała bierka A wiąże czarną bierkę x. W rozwiązaniu biała bierka A związuje inną bierkę y po ruchu czarnego króla, który zmienia linię związania. Rozwiązana czarna bierka x gra w drugim ruchu.

Abdurahmanovic, Fadil
The Problemist 1990
1 nagroda

mat pomocniczy w 2 pos.
2 rozwiązania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *