Rusinek Jan – Szachy – 1971 – studium

Rusinek, Jan
Szachy, 1971
1 nagroda
wersja, 1982

wygrana

FEN: 5Q1B/3P4/rq6/6pp/7k/4p2P/1pP3P1/6K1

Wersja ta ukazała się w książce Studium szachowe w Polsce, 1982. Rozwiązanie autorskie:

W roku 1988 rosyjski kompozytor W. Iwanow znalazł rozwiązanie uboczne 1. He7! i zaproponował poprawkę z dostawieniem na h2 czarnego skoczka. Ukazała się ta poprawka w Problemiście w roku 1988, ale na diagramie nie było białego pionka c2. Prawdopodobnie był to błąd drukarski! Bez tego pionka to czarne wygrywają po:

Rusinek, Jan
Szachy, 1971
1 nagroda
wersja, 2021

wygrana

FEN: 5Q1B/3P4/rq6/4n1pp/6k1/4p3/1pP3PP/6K1

temat B

temat B (Theme B)

Czarne otwierają białą linię, dzięki czemu inna biała linia może zostać zamknięta posunięciem matującym. Inaczej nazywany tematem Somowa B1.

Wróbel, Marian
Nepszava, 1934
1 nagroda
Album FIDE 1914-44/I

mat w 2 pos.

FEN: b2R3B/5N1K/p1B4b/p1P2R1p/Prk4r/Q1N1pp2/n2n4/5q2

Tura Waldemar – Konkurs moskiewski – 2019 – trzychodówki

Tura, Waldemar
Konkurs moskiewski, 2019
1 nagroda

mat w 3 pos.

FEN: 5R2/ppn1K3/3p1B2/3k4/2R2P2/4p3/BN4r1/6b1

temat A2

temat A2 (Theme A2)

Jedno z pól obok czarnego króla jest bronione przez białą figurę liniową i blokowane przez czarną bierkę. Groźba zamyka linię, a czarny broni się odchodząc czarną bierką.

Kovacevic, Marjan
Pat a Mat, 2008
1 nagroda
Album FIDE 2007-09

mat w 2 pos.

FEN: 4Q3/5pp1/3P1P2/pP1kP2N/RP1bN2R/2p1p2p/8/4KBBn

Jasik Andrzej – UAPA – 15th – 2021 – studia 4

Jasik, Andrzej
UAPA 15th, 2021
specjalne wyróżnienie honorowe

wygrana

FEN: 6k1/5p1p/3P3q/4PKp1/1B2Q1pr/R7/P5PP/8

temat A

temat A (Theme A)

Jedno z pól obok czarnego króla jest bronione przez dwie figury liniowe. Groźba zamyka jedną z tych linii, a czarny broniąc się zamyka drugą. Inaczej temat jest nazywany obroną Barulina.

Banaszek, Marcin
Jubileusz Polska-40, 1986
1 nagroda
Album FIDE 1986-88

mat w 2 pos.

FEN: 7B/K3N1qr/1p1P4/1P1B2R1/3k1pN1/bP1r2p1/2Qnn3/4R3